Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Hanke

Uusia kumppanuuksia oppilaitosten ja työelämän välille TYRSKY-hankkeen avulla

TYRSKY-hankkeen avulla pyritään helpottamaan työn ja työntekijöiden kohtaamista vahvistamalla ja luomalla uusia kumppanuuksia ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja työelämän välille.  

Hitsaaja
Hitsaaja

TYRSKY-hankkeen tavoitteena on muun muassa lisätä työelämän tietoisuutta ammatillisen koulutuksen ja yhteistyön mahdollisuuksista, kehittää uudenlaisia tapoja kartuttaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillista osaamista työelämäyhteisössä, yhdenmukaistaa opiskelijoiden polkuja kohti työelämää ja löytää uusia tapoja tukea jatkuvaa oppimista.  

TYRSKY-hankkeen koordinaattori Jaana Koivisto SASKY koulutuskuntayhtymästä kertoo, että hankkeen mahdollistama tiiviimpi yhteistyö oppilaitosten ja työelämän välillä on parantanut opiskelijoiden oppimisprosessia työpaikoilla. Se on lisäksi sujuvoittanut hakeutumista työpaikoille koulutussopimusjaksoille ja palkkatöihin.  Työelämätaitojen opettelu nivotaan osaksi olemassa olevaa opetusta ja oppilaitosarkea. Tavoitteena on luoda pysyvää toimintaa, jota jatketaan osana ammatillisen koulutuksen järjestäjien arkea sitten kun hanke aikanaan loppuu. 

TYRSKY-hankkeelle on ollut selvää tilausta myös työnantajien puolella. ”Yritykset ja muut työelämän edustajat ovat lähteneet hankkeeseen innokkaasti. Etenkin osaajapula-alojen toimijat kokevat entistä tiiviimmän yhteistyön ammatillisen koulutuksen kanssa tärkeäksi. Monelle yritykselle uudistuneen ammatillisen koulutuksen joustavuus on ollut uusi tieto, joka on otettu positiivisesti vastaan”, Koivisto kertoo.   

Tähän mennessä hankkeessa mukana olleet opiskelijat ovat kokeneet saaneensa TYRSKY-hankkeesta hyötyä ja tukea tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Koiviston mukaan hankkeessa mukana olleet opiskelijat ovat kokeneet hankkeen toimenpiteet hyödyllisiksi oman oppimisensa ja tulevaisuutensa kannalta.  

TYRSKY-hankkeen opiskelijoille ja työnantajille tuottaman suoran hyödyn lisäksi hankkeen aikana kerätään myös parhaita käytänteitä ja toimintamalleja ammatillisen koulutuksen järjestäjille jaettavaksi tulevaisuutta silmällä pitäen.

Sidosryhmät

Koordinaattorit

Osallistujat