Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Projekt

Information om utsläpp från trafiken leder till hållbarare val visar CitiCAP-projektet i Lahtis

I projektet CitiCAP utforskades olika sätt att främja utsläppssnål och hållbarare rörlighet.

Lahden kaupungin CitiCap-hanke

Staden Lahtis har på grund av sin storlek svårt att organisera sin kollektivtrafik, precis som många andra medelstora europeiska städer. Bristen på valmöjligheter innebär att ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen i Lahtis orsakas av trafik. Man ville därför försöka minska koldioxidutsläppen från trafiken genom att uppmuntra smart rörlighet.

Inom ramen för projektet CitiCAP utformades och testades ett system med personliga utsläppskvoter för rörlighet. Man anlade även en ny 2,5 km lång cykelbana och skapade en plattform för stadens transportdata. Dessutom fick staden sitt första program för hållbar rörlighet, utarbetat i enlighet med riktlinjerna i EU-kommissionens plan för hållbar rörlighet i städer. Programmet består av 13 åtgärder som främjar hållbar rörlighet, såsom ett mer omfattande cykelvägnät, förbättrat vinterunderhåll och ett nytt system med stadscyklar.

CitiCAP är en del av Europeiska regionala utvecklingsfondens program för innovativa åtgärder i städerna. Programmet stöder innovativa stadsprojekt och syftar till att hitta nyskapande lösningar på de utmaningar som städerna står inför. I projektet deltog Lahtis stad, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, yrkeshögskolan LAB, näringslivsorganisationen Ladec (Lahden seudun kehitys) samt företagen Mattersoft, Moprim, Infotripla, Good Sign och Future Dialog.

Lahtis är den första staden i världen som har infört ett system med personliga utsläppskvoter. Det tekniska universitetet LUT utvecklade en app för detta som testades under 2020. Användarna fick först berätta om sin bakgrund och hur långt de bodde från de tjänster de behöver, och utifrån detta tilldelades de en personlig utsläppsbudget i appen. Appen registrerade automatiskt vilka fortskaffningsmedel de använde och räknade på basis av det ut hur stora utsläpp som orsakades. Om användarna underskred sin utsläppsbudget för veckan belönades de med virtuella euron som kunde användas för att få rabatt på lokala företag eller för att köpa en bussbiljett i lokaltrafiken.

Som avslutning på försöket gjordes en användarenkät som visade att 36 % av de som svarade hade ändrat sina vanor och börjat göra hållbarare val. Informationen om hur mycket utsläpp de själva orsakade samt viljan att utmana sig själva sporrade dem till att röra sig mer miljövänligt.

Berörda parter

Samordnare

Deltagare