Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Översättning och tolkning

Det finns två anledningar till flerspråkigheten i EU. Dels ska alla som bor i EU:s medlemsländer kunna förstå EU-lagstiftningen. Dels ska de kunna använda det egna språket vid kontakter med EU:s olika institutioner och kunna ta del av EU:s verksamhet och texter på sitt eget språk.

Därför behöver EU:s institutioner många översättare och tolkar. Vid kommissionen arbetar översättarna och tolkarna vid varsitt generaldirektorat, GD Översättning (DGT) och GD Tolkning (SCIC).

Videoklipp om översättning på kommissionen

Videoklipp om tolkning på kommissionen

Råd och tips för deltagare i flerspråkiga möten

DGT anordnar varje höst ett stort översättarseminarium, Translating Europe Forum (TEF), där olika relevanta och aktuella översättningsrelaterade frågor diskuteras och många intressanta föredrag hålls. Dessutom anordnas regelbundet översättarseminarier i mindre skala, Translating Europe Workshops (TEW), i EU:s medlemsländer.

Här kan du läsa mer om både TEF och TEW.

Här kan du lyssna på tidigare TEW-seminarier (nr 18 och 19 är från en finländsk TEW om tillgänglighet den 18 oktober 2021).

Här kan du se inspelningen av ett TEW-seminarium om klarspråk på svenska – i Sverige och Finland och på EU-kommissionen – som hölls på nätet den 9 februari 2022.

Språkfrågor vid kommissionens representation i Finland

På representationen finns två lokala representanter från generaldirektoratet för översättning, en översättare från den finska språkavdelningen och en översättare från den svenska språkavdelningen. De kallas språkliga handläggare och ansvarar för att anpassa kommissionens informationsmaterial till de lokala förhållandena i Finland. De svarar på frågor om användningen av EU-termer och om EU:s språkpolitik. De ansvarar för alla slags EU-relaterade språkfrågor och ger information om generaldirektoratet för översättning och dess verksamhet.

Man kan till exempel fråga dem om vilka möjligheter det finns att göra översättningspraktik på kommissionen, uttagningsproven för översättare och olika språkrelaterade projekt, till exempel översättningstävlingen för ungdomar – Juvenes Translatores.

De språkliga handläggarna medverkar gärna kostnadsfritt i olika evenemang runtom i landet. Det kan handla om föreläsningar, presentationer, seminarier, konferenser eller workshoppar. Målgrupperna kan till exempel vara skolklasser, lärare, högskolestudenter, organisationer och företag.

Den finskspråkiga språkliga handläggaren i Helsingfors är Terttu Jokela (terttu [dot] jokelaatec [dot] europa [dot] eu (terttu[dot]jokela[at]ec[dot]europa[dot]eu), tfn (09) 6226 5480), och den svenskspråkiga språkliga handläggaren är Minna Holmberg (minna [dot] holmbergatec [dot] europa [dot] eu (minna[dot]holmberg[at]ec[dot]europa[dot]eu), tfn (09) 6226 5477).

Här kan du läsa en intervju med Minna Holmberg, representationens språkliga handläggare på svenska, som har gjorts av Södra Finlands Språklärare (SFSS) i april 2022.

8 JUNI 2022
Språkröret april 2022 - Porträtt Minna Holmberg

 

EU-nätverket för översättarutbildningar

EU-nätverket för översättarutbildningar (European Master’s in Translation, EMT) är ett projekt som har startats av EU-kommissionen för att utveckla översättarutbildningarna inom EU. EMT är en kvalitetsmärkning som kan tilldelas översättarutbildningar på masternivå som uppfyller vissa krav. De utbildningar som ingår i EMT-nätverket får använda EMT:s namn och logotyp när de informerar om sina masterprogram för översättare.

Läs mer om EMT

Översättarutbildningar i EMT-nätverket

Europeiska språkdagen

Den 26 september varje år firas Europeiska språkdagen. I samband med språkdagen ordnas hundratals olika evenemang runtom i Europa. Syftet med språkdagen är att belysa språkens betydelse och uppmuntra till språkinlärning.

Läs mer om den europeiska språkdagen

Videoklipp om EU:s 24 officiella språk med anledning av den europeiska språkdagen

 

Flerspråkighet vid CERNs brandkår – intervju med finländska Matias Malmgren

Med anledning av Europeiska språkdagen 2022 träffade vi Matias Malmgren, finländsk brandman på CERN i Schweiz, och talade med honom om vikten av att kunna språk. Tvåspråkiga Matias läste inget extra språk, utöver den obligatoriska engelskan, i högstadiet och gymnasiet. ”Det ångrar jag faktiskt i dagens läge. När man är ung har man mycket lättare för att lära sig språk snabbare”, konstaterar Matias. Han har på kort tid lärt sig mycket bra franska i vuxen ålder, eftersom han behöver det på sin arbetsplats. Han uppmuntrar unga personer att lära sig språk, eftersom man alltid har nytta av det – till exempel när man behöver kunna kommunicera med en fransk brevbärare som inte kan ett ord engelska!

Se vår flerspråkiga språkdagsvideo och få en inblick i arbetet som brandman på CERN och hur viktigt det är att kunna språk i olika sammanhang, både på jobbet och fritiden!

Här med undertexter på svenska och finska:

 

Här med undertexter på engelska:

 

Finlands tidigare landslagskapten Tim Sparv betonar vikten av att lära sig språk i en video

Vi träffade Tim Sparv medan han var kapten i Finlands herrlandslag i fotboll och talade med honom om vikten av att kunna språk med anledning av den europeiska språkdagen 2021. Tim anser att han har haft stor nytta av sina språkkunskaper när han har spelat fotboll i sex i olika länder. ”Jag tycker man anpassar sig bättre till sin nya omgivning när man kan kommunicera på människornas egna språk”, säger Tim. Han uppmuntrar oss alla att våga tala på olika språk.

Vår språkliga handläggares tankar om nyttan och glädjen av att kunna språk

Här kan du lyssna på ett avsnitt (8 maj 2022) av Yles finlandssvenska språkpodd Näst sista ordet, där representationens språkliga handläggare Minna Holmberg var inbjuden som gäst. Ämnet är språk i EU och du kan även testa hur väl du känner igen fem olika europeiska språk i poddavsnittet.

EU-kommissionen släppte ny publikation inför Europeiska språkdagen 2021: ”Languages, our living history”

Den europeiska språkdagen infaller den 26 september varje år och firade 20-årsjubileum 2021. Med anledning av detta gav EU-kommissionen ut en ny publikation om EU:s alla 24 officiella språk – ”Languages, our living history”. Broschyren omfattar 24 kapitel – ett om varje officiellt språk – som alla har skrivits av översättare från de olika språkavdelningarna vid generaldirektoratet för översättning. Texterna skrevs redan under Europaåret för kulturarv 2018 och har nu sammanställts till en broschyr. Skribenterna hade fria händer att ta sig an skrivuppgiften som de ville, vilket resulterade i en uppsjö av olika infallsvinklar i dessa 24 texter. Du kan läsa om allt från lånord och litteratur till språkhistoria. Digra efterforskningar ligger till grund för vissa av texterna, medan andra är skrivna mer med glimten i ögat. Alla skribenter har en egen historia att berätta, men kärleken till det egna modersmål lyser igenom varenda text. Kapitlet om svenska heter ”Fitting Swedish together: from ᚠᚢᚦᚨᚱᚴ to IKEA” och kapitlet om finska ”Finnish – the long road from vernacular to European language”.

”Languages, our living history”

Översättningstävlingen Juvenes Translatores

Sedan 2007 anordnas tävlingen Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) varje år av kommissionens generaldirektorat för översättning. Målet är att främja språkinlärning i skolorna och ge ungdomarna en inblick i hur det är att arbeta som översättare.

Tävlingen riktar sig till 17-åriga gymnasieelever och äger rum samtidigt på alla utvalda skolor i EU. Från varje EU-land utses en vinnare som tillsammans med sin lärare och en förälder får resa till Bryssel för att delta i prisutdelningsceremonin.

Läs mer om Juvenes Translatores

Följ Juvenes Translatores på Facebook

Se vår video med Emma Kuusinen, den finländska vinnaren i JT-tävlingen 2021/22:

Läs vår intervju med Emma Kuusinen, den finländska vinnaren i JT-tävlingen 2021/22:

Se vår video med Hanna Pörsti, den finländska vinnaren i JT-tävlingen 2020/21:

Läs vår intervju med Hanna Pörsti, den finländska vinnaren i JT-tävlingen 2020/21:

1 NOVEMBER 2021
Intervju med Hanna Pörsti, den finländska vinnaren i JT-tävlingen 2020/21