Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto

Kääntäminen ja tulkkaus

EU:n monikielisyydelle on kaksi perustetta: EU-maissa asuvilla on oltava mahdollisuus perehtyä EU:n lainsäädäntöön omalla kielellään. Heillä on myös oltava mahdollisuus käyttää omaa kieltään, kun he ottavat yhteyttä EU:n eri toimielimiin tai osallistuvat EU:n toimintaan.

Tämän vuoksi EU:n toimielimet tarvitsevat paljon kääntäjiä ja tulkkeja. Komissiossa kääntäjät ovat käännöstoimen pääosaston ja tulkit tulkkauksen pääosaston palveluksessa.

Video kääntämisestä komissiossa

Video tulkkauksesta komissiossa

Ohjeita ja vinkkejä monikielisiin kokouksiin osallistuville

Komission käännöstoimen pääosasto DGT järjestää joka syksy suuren Translating Europe Forum -konferenssin (TEF), jossa käsitellään ajankohtaisia kääntämiseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi DGT järjestää EU-maissa säännöllisesti pienempiä Translating Europe Workshop -tapahtumia.

Lisätietoa TEF- ja TEW-tapahtumista on täällä.

Videotallenteita aiemmista TEW-tapahtumista (videot nro 18 ja 19 Suomessa 18.10.2021 järjestetystä, kielellistä saavutettavuutta koskevasta TEW-tapahtumasta)

Kieliasiat komission Suomen-edustustossa

Edustustossa on kaksi komission käännöstoimen pääosaston paikallisedustajaa, yksi suomen osastosta ja yksi ruotsin osastosta. Paikallisedustajat vastaavat osaltaan komission tiedotusmateriaalien sovittamisesta paikallisiin olosuhteisiin Suomessa. Heiltä voi kysyä EU-käsitteistön käytöstä, EU-termeistä ja EU:n kielipolitiikasta. He vastaavat kaikenlaisiin EU-aiheisiin kielikysymyksiin ja antavat tietoa käännöstoimen pääosastosta ja sen toiminnasta. Heiltä voi kysyä esim. kääntäjäharjoittelumahdollisuuksista komissiossa, kääntäjien valintakokeista ja erilaisista kieliin liittyvistä hankkeista, esimerkiksi nuorten Juvenes Translatores ‑käännöskisasta.

Lisäksi heitä voi pyytää maksutta erilaisiin tilaisuuksiin koko maassa. Kyse voi olla luennoista, esitelmistä, seminaareista, konferensseista tai workshopeista. Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi koululuokat, opettajat, korkeakouluopiskelijat, järjestöt ja yritykset.

Suomenkielisenä paikallisedustajana Helsingissä toimii Terttu Jokela (terttu.jokela@ec.europa.eu, p. (09) 6226 5480) ja ruotsinkielisenä paikallisedustajana Minna Holmberg (minna.holmberg@ec.europa.eu, p. (09) 6226 5477). Ruotsin kielellä kieliasioita voi seurata Facebook-ryhmässä ”Svensk EU-översättning”.

Kääntäjänkoulutusohjelmien EU-verkosto

EMT (European Master’s in Translation) on EU-komission käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on kehittää kääntäjänkoulutusta EU:ssa. EMT-laatumerkki voidaan myöntää eurooppalaisille maisteritason kääntäjänkoulutusohjelmille, jotka täyttävät tietyt kääntämisen opinnoille asetetut laatuvaatimukset. EMT:n nimeä ja tunnusta saavat käyttää EMT-verkoston jäsenet verkostoon valittujen maisteritason kääntäjänkoulutusohjelmiensa yhteydessä.

Lisätietoa EMT:stäHae linkin muut kieliversiotEN•••

Verkoston jäsenetHae linkin muut kieliversiotEN•••

Euroopan kielten päivä

Euroopan kielten päivää vietetään vuosittain 26. syyskuuta. Teemapäivän yhteydessä järjestetään satoja tapahtumia ympäri Eurooppaa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin kielten merkitys ja innostaa kieltenopiskeluun.

Lue lisää Euroopan kielten päivästä

 

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv painottaa kieltenopiskelun tärkeyttä – katso video!

Huuhkajien kapteeni Tim Sparv kertoo Euroopan kielten päivän haastattelussamme, kuinka kielitaidosta on ollut hänelle etua, kun hän on pelannut jalkapalloa kuudessa eri maassa. ”Uuteen ympäristöön sopeutuu paremmin, kun osaa maan kielen ja pystyy käyttämään sitä paikallisten ihmisten kanssa”, sanoo Tim. Hän rohkaisee meitä kaikkia puhumaan kieliä.

 

Edustuston kääntäjä Minna Holmberg: ”Opettele kieliä, erityisesti omaa äidinkieltäsi, sillä se on kaiken kielenoppimisen perusta!”

”Vieraiden kielten taidosta on kiistatta hyötyä nykyajan kansainvälisessä työelämässä. Kielitaito on suuri ilon aihe myös itsessään. Tässä ei ole mitään uutta tai käänteentekevää, mutta on entistäkin tärkeämpää muistuttaa nuoria asiasta, sillä valinnaisia vieraita kieliä opiskelevien lukiolaisten määrä vähenee Suomessa romahdusmaisesti. Tämä suuntaus huolestuttaa minua entisenä kieltenopettajana ja nykyisenä Euroopan komission kääntäjänä erittäin paljon, ja haluan tehdä jotain kieltenopiskelun hyväksi Euroopan kielten päivän kunniaksi”, kirjoittaa komission Suomen-edustuston kääntäjä Minna Holmberg Hufvudstadsbladetissa 24.9.2021 julkaistussa kirjoituksessa. Holmberg kertoo, miten hän on itse oppinut vieraita kieliä koulussa ja yliopistossa ja kiittää muun muassa kaikkia koulujemme taitavia kieltenopettajia. ”Opettele kieliä, erityisesti omaa äidinkieltäsi, sillä se on kaiken kielenoppimisen perusta!”, hän sanoo kannustukseksi kaikille nuorille.

Lue koko artikkeli

Euroopan komissiolta uusi julkaisu Euroopan kielten päiväksi 2021: Languages, our living history

Tänä vuonna on Euroopan kielten päivän 20-vuotisjuhla. Juhlan kunniaksi Euroopankomissio on julkaissut EU:n kaikista 24 virallisesta kielestä kertovan julkaisun ”Languages, our living history”. Se sisältää 24 lukua – yhden kustakin virallisesta kielestä.

Tekstit on kirjoitettu jo kulttuuriperinnön eurooppalaisena teemavuonna 2018, ja nyt ne on koottu yhteen. Kirjoittajat ovat komission käännöstoimen pääosaston kääntäjiä. Heillä oli kirjoittamisen suhteen vapaat kädet, ja sen vuoksi teksteissä kerrotaan kielistä monin eri tavoin – näkökulmina ovat muun muassa lainasanat, kirjallisuus ja kielihistoria. Osa teksteistä sisältää tarkkaa faktatietoa, kun taas toiset on kirjoitettu pilke silmäkulmassa. Kaikilla kirjoittajilla on oma tarinansa kerrottavana, mutta jokaisesta tekstistä paistaa läpi rakkaus omaan äidinkieleen. Suomen kielestä kertoo luku ”Finnish – the long road from vernacular to European language” ja ruotsin kielestä luku ”Fitting Swedish together: from ᚠᚢᚦᚨᚱᚴ to IKEA”.

Lue lisää: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e7008bfb-11dd-11ec-b4fe-01aa75ed71a1/language-en Hae linkin muut kieliversiotEN•••

Juvenes Translatores -käännöskilpailu

Komission käännöstoimen pääosasto on vuodesta 2007 järjestänyt vuosittain Juvenes Translatores -kilpailun (juvenes translatores (lat.) = nuoret kääntäjät). Kilpailun tavoitteena on innostaa nuoria opiskelemaan kieliä ja antaa heille tilaisuus kokeilla kääntäjän työtä.

Kilpailu on suunnattu 17-vuotiaille opiskelijoille. Se järjestetään samaan aikaan kaikissa mukaan valituissa kouluissa eri puolilla EU:ta. Jokaisesta EU-maasta valitaan voittaja, joka kutsutaan opettajansa kanssa palkintomatkalle Brysseliin.

Lue lisää Juvenes Translatores -kilpailusta täältä.

Juvenes Translatores Facebookissa

Katso Juvenes Translatores 2021/22 -kilpailun voittajan Emma Kuusisen haastatteluvideo ja lue haastattelu.

Katso Juvenes Translatores 2020/21 -kilpailun voittajan Hanna Pörstin haastatteluvideo ja lue haastattelu (PDF): 

Hanna Pörstin haastattelu Juvenes Translatores 30.3.2021
suomi
(441.26 KB - PDF)
Lataa