Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland

Finansiering och bidrag

Finansiering för små och medelstora företag

Finansiering är en fråga som alla små och medelstora företag brottas med medan de försöker utvecklas och växa. EU:s program för små och medelstora företag, Cosme, ska göra det enklare för småföretag att få tillgång till finansiering under alla faser i utvecklingen, från start till tillväxt.

Innovativa finländska företag kan också söka finansiering och stöd från EU för banbrytande projekt med en marknadsskapande potential genom EIC-acceleratorn (som tidigare hette instrument för små och medelstora företag).

Genom EIC-acceleratorn kan de smartaste och djärvaste entreprenörerna i EU söka finansiering för sina banbrytande idéer med potential att skapa nya marknader eller att revolutionera de som redan finns.

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har ett särskilt anslag för små och medelstora företag på upp till 5,5 miljarder euro till finansiering eller garantier.

EIC-acceleratorns finansieringsmöjligheter

Cosme – EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

Forskningsfinansiering

Forskningsfinansieringen är viktig för innovationsverksamhet som ska bidra till att nå kommissionens hållbarhetsmål enligt den gröna given och EU:s digitala omställning.

Horisont Europa är EU:s största satsning någonsin på finansiering och främjande av forskning och innovation i Europa. Budgeten uppgår till 95 miljarder euro.

För företag är de intressantaste pelarna de som tacklar globala utmaningar och stöder den europeiska industriella konkurrenskraften. Forskning och utveckling, innovationer och internationell tillväxt är i fokus. Finländska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan på samma villkor som motsvarande aktörer i andra EU-länder ansöka om medel från budgeten. Förutom finansiering erbjuder programmet även kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande med kolleger i och utanför Europa.

Det nationella kontaktkontoret för Horisont Europa verkar i Business Finland och kallas förkortat EUTI. EUTI erbjuder gratis tjänster till alla finländska aktörer som är intresserade av EU-finansiering och genomförande av EU-projekt.

Utöver finansiering av företagens forskning stöder EU även forskare i alla skeden av deras utbildning och karriär. Business Finland är nationell kontaktpunkt för EU:s forskningsfinansiering och kan hjälpa till med ansökningsprocessen.

Hur forskningsfinansieringen gynnar Finland

Framgångsrika EU-finansierade forskningsprojekt

EU:s program och ansökningsomgångar för forskning

Har du frågor om EU-finansiering?

Finlands nationella EU-finansieringsrådgivning erbjuder gratis allmän information och råd om EU:s finansieringsprogram och finansieringsinstrument.

Rådgivningstjänsten samlar in information om EU:s bidrag, lån, garantier, aktieinvesteringar, subventioner och offentlig upphandling och ger råd. Syftet med tjänsten är att erbjuda allmän information om EU-finansiering och att främja dess nationella användning.

Rådgivningstjänsten är avsedd för finländska parter som är intresserade av EU-finansiering. Finansieringen kan användas av företag, forskningsinstitut, kommuner, finansinstitut och andra parter. Tjänsten erbjuder aktuell information och projektspecifik vägledning samt organiserar evenemang som är relaterade till EU-finansiering.

Finlands nationella EU-finansieringsrådgivning

Finansiering och vägledningar

Allt om EU:s finansieringsprogram

Information om olika typer av finansiering, en översikt över de största finansieringsprogrammen och hur EU:s medel förvaltas.

Så söker du EU-finansiering

Nyttig information om behörighet, ansökan och urvalsprocessen för EU-finansiering.

Systemet för finansiell transparens

Se vem i Finland och i de andra EU-länderna som får finansiering från kommissionen varje år – belopp, syfte och var de befinner sig.

Aktuella ansökningsomgångar

 

Länkar

EU-finansierade projekt i Finland

Finansiering för EU:s återhämtningsplan

Praktiska råd om hur du gör affärer i EU

Företagsstöd: Enterprise Europe Network Finland

Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

Access2Markets – information om att exportera från och importera till EU