Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel2 februari 2021Representationen i FinlandLästid: 3 min

Planerade anbudsförfaranden

Anbudsförfaranden:språkundervisningwebbinarietjänstermediedistributiontjänster

Anbudsinbjudan för språkundervisning

EU-kommissionens representation i Finland anordnar årligen språkundervisning för sin personal. Representationskontoren i EU:s medlemsländer får anordna undervisning i EU-kommissionens arbetsspråk och det berörda medlemslandets officiella språk. Representationen i Finland söker nu en avtalspartner för de kommande fyra åren för att tillhandahålla undervisning i franska, svenska och engelska, och har därför för avsikt att inleda ett anbudsförfarande för ett kontrakt av lågt värde (upphandlingens värde understiger 60 000 euro). Anbudsgivare kan lämna anbud för att tillhandahålla undervisning i ett eller flera av ovan nämnda språk.

Aktörer som är intresserade av att delta i anbudsförfarandet ombeds att mejla COMM-REP-FI-TENDERatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-FI-TENDER[at]ec[dot]europa[dot]eu) senast den 15 februari. Skriv ”Euroopan komission Suomen-edustuston kielikoulutuspalvelut” i ämnesraden och ge en kort beskrivning av er verksamhet på detta område i själva mejlet. Vi bedömer aktörens lämplighet att delta i anbudsförfarandet på basen av denna beskrivning.

I mejlet ska ni även ange en kontaktperson och en mejladress dit vi kan skicka alla dokument som rör anbudsförfarandet.

Denna annons förbinder inte representationen att inleda ett anbudsförfarande eller att bjuda in alla aktörer som har visat intresse och som kan komma i fråga för att delta i anbudsförfarandet.

Anbudsinbjudan för webbinarietjänster

Som en konsekvens av coronapandemin anordnar EU-kommissionens representation i Finland fler virtuella evenemang än tidigare. Det handlar bland annat om seminarier, pressträffar och skolbesök. Representationen söker nu en avtalspartner för de kommande 1–2 åren för att distribuera dessa evenemang elektroniskt och kommer därför att inleda ett anbudsförfarande för ett kontrakt av lågt eller medelstort värde (upphandlingens värde understiger 139 000 euro).

Aktörer som är intresserade av att delta i anbudsförfarandet ombeds att mejla COMM-REP-FI-TENDERatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-FI-TENDER[at]ec[dot]europa[dot]eu) senast den 8 februari. Skriv ”COMM/HEL/2021/MVP/0016 – Euroopan komission Suomen-edustuston webinaaripalvelut” i ämnesraden och ge en kort beskrivning av er verksamhet på detta område i själva mejlet. Vi bedömer aktörens lämplighet att delta i anbudsförfarandet på basen av denna beskrivning.

I mejlet ska ni även ange en kontaktperson och en mejladress dit vi kan skicka alla dokument som rör anbudsförfarandet.

Denna annons förbinder inte representationen att inleda ett anbudsförfarande eller att bjuda in alla aktörer som har visat intresse och som kan komma i fråga för att delta i anbudsförfarandet.

Anbudsinbjudan för mediedistributionstjänster

EU-kommissionens representation i Finland producerar pressmeddelanden och inbjudningar för olika medier. Omfattningen varierar stort, det kan handla om allt från några pressmeddelanden eller inbjudningar per vecka till fem pressmeddelanden eller inbjudningar per dag. Representationen söker nu en avtalspartner för de kommande fyra åren för att distribuera detta pressmaterial elektroniskt. Representationen kommer därför att inleda ett anbudsförfarande för ett kontrakt av lågt värde (upphandlingens värde understiger 60 000 euro).

Aktörer som är intresserade av att delta i anbudsförfarandet ombeds att mejla COMM-REP-FI-TENDERatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-FI-TENDER[at]ec[dot]europa[dot]eu) senast den 8 februari. Skriv ”COMM/HEL/2021/LVP/0015 – Euroopan komission Suomen-edustuston mediajakelupalvelut” i ämnesraden och ge en kort beskrivning av er verksamhet på detta område i själva mejlet. Vi bedömer aktörens lämplighet att delta i anbudsförfarandet på basen av denna beskrivning.

I mejlet ska ni även ange en kontaktperson och en mejladress dit vi kan skicka alla dokument som rör anbudsförfarandet.

Denna annons förbinder inte representationen att inleda ett anbudsförfarande eller att bjuda in alla aktörer som har visat intresse och som kan komma i fråga för att delta i anbudsförfarandet.

Översikt

Publiceringsdatum
2 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland