Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 maj 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Det sociala toppmötet i Porto – alla parter åtar sig att uppnå de sociala målen till 2030

Under toppmötet som nyligen hölls i Porto, Portugal, diskuterades det hur vi kan skapa ett mer inkluderande och socialt Europa.

I ett gemensamt socialt åtagande undertecknade parterna de tre överordnade målen för 2030 från kommissionens handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Målen är följande: 1) minst 78 procent i åldern 20–64 år ska ha jobb, 2) minst 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år, 3) antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 15 miljoner, varav 5 miljoner barn. Detta åtagande gjordes av kommissionens ordförande, Europarlamentets talman, Portugals premiärminister som för närvarande innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, de europeiska arbetsmarknadsparterna och organisationer i det civila samhället.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2301

Översikt

Publiceringsdatum
19 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland