Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel2 juni 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

Uleåborg utses till europeisk kulturhuvudstad 2026

Uleåborg är den finländska vinnaren som utses som europeisk kulturhuvudstad år 2026. En panel bestående av oberoende experter har bedömt de ansökningar som de tre finländska finalisterna hade lämnat in. I dag står det klart att panelen rekommenderar...

Sedan 1985 utses årligen en europeisk kulturhuvudstad eller flera europeiska kulturhuvudstäder. Detta har kommit att bli ett av de mest ambitiösa kulturprojekten i Europa och är ett av EU:s mest uppskattade initiativ.

Målen med kulturhuvudstadsutmärkelsen är mer relevanta än någonsin just nu – att ge européerna en möjlighet att lära sig mer om varandras kulturer, att njuta av de gemensamma särdragen, den gemensamma historian och våra gemensamma värderingar samt att uppleva känslan av att tillhöra samma europeiska gemenskap. Dessutom skapas europeiska kulturella kopplingar och partnerskap via projektet, som understryker kulturens betydelse i stadsutvecklingen.

EU:s kulturkommissionär Mariya Gabriel gratulerar Uleåborg, de offentliga myndigheterna i staden samt stadens berörda parter och invånare till vinsten i tävlingen att koras till europeisk kulturhuvudstad 2026 för Finlands del.

− Det är den tredje gången som en finländsk stad får detta hedersuppdrag, konstaterar EU-kommissionär Gabriel. År 2000 var Helsingfors europeisk kulturhuvudstad och år 2011 Åbo. Att axla rollen som europeisk kulturhuvudstad ger en stad och region goda möjligheter att främja sina ambitioner på kulturområdet och att föra kulturen närmare samhället. Dessutom kan man på detta sätt utforska den rika kulturella mångfalden i Europa. Jag är övertygad om att Uleåborg kommer att slå mynt av denna titel och säkerställa att den medför kulturella, ekonomiska och sociala fördelar på lång sikt. Vid denna tidpunkt, när EU lanserar en stor offentlig debatt om unionens framtid, är det också viktigt att de europeiska kulturhuvudstäderna visar att kultur spelar en avgörande roll i återhämtningen i hela vår världsdel. Detta är budskapet i initiativet nya europeiska Bauhaus, som EU-kommissionen lanserade i fjol, betonar kommissionär Gabriel.

Bakgund

I enlighet med ett beslut av Europaparlamentet och det råd som leder EU:s verksamhet “europeiska kulturhuvudstäder” ska två europeiska kulturhuvudstäder utnämnas för år 2026 – en i Finland och en i Slovakien.

Enligt urvalskriterierna ska städerna förbereda ett kulturprogram med en stark europeisk prägel, som främjar medverkan från stadens berörda parter. Dessutom ska olika stadsdelar involveras och besökare från hela världen och Europas alla hörn lockas till staden i fråga. Kulturprogrammet måste ha en bestående inverkan och bidra till stadens långsiktiga utvecklingsplan. Städerna måste även påvisa att de har stöd från relevanta offentliga myndigheter och att de har kapaciteten att genomföra projektet.

En panel bestående av oberoende experter har gått igenom ansökningarna. Två av panelmedlemmarna är utsedda av finländska myndigheter, medan resten av medlemmarna är utsedda av EU:s institutioner och organ (Europaparlamentet, rådet, EU-kommissionen och Regionkommittén).

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
piia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (piia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
2 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland