Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 mars 2022Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kom med synpunkter: Förenkla EU:s lagstiftning!

Fit for future

Hur kan vi förenkla och modernisera EU:s lagar och göra dem mindre betungande? Kom med förslag! Plattformen Fit for Future är en expertgrupp med representanter från EU:s medlemsländer, Europeiska regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och berörda parter som företräder ett gemensamt intresse inom en rad olika sektorer. Plattformen hjälper kommissionen att förenkla och förbättra befintlig EU-lagstiftning inför framtiden. Den följer ett årligt arbetsprogram som omfattar ett antal rättsakter där kommissionen vill förenkla reglerna och göra dem mindre betungande. Tanken är att arbetet bara ska inriktas på dessa frågor och gynna så många invånare och företag som möjligt. Du kan bidra till plattformens arbete via portalen ”Kom med synpunkter: Förenkla!”. Titta på listan med initiativ i arbetsprogrammet och kom med förslag på hur vi kan hitta digitala lösningar, förenkla förfaranden och skyldigheter när det gäller till exempel märkning, tillstånd och rapportering, och hur vi kan undvika överlappningar eller förtydliga reglerna. Du kan också föreslå nya ämnen.

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_sv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt

Publiceringsdatum
24 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland