Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel11 februari 2021Representationen i Finland

Kommissionen vill höra dina synpunkter på den nya strategin för markskydd

Markekosystemen är grundläggande för många värdefulla tjänster, som livsmedels-, energi- och råvaruförsörjning, kolinlagring, vattenrening och skadegörarbekämpning. Friska jordar är därmed en viktig faktor för att uppnå målen i EU:s gröna giv, bland...

Kommissionen har nu inlett ett offentligt samråd om initiativet för en ny markstrategi i EU, och uppmanar alla berörda parter och allmänheten att inkomma med synpunkter. Särskilt personer och organisationer som arbetar med miljö- och naturskydd uppmanas att delta i samrådet. Initiativet är ett led i EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 och målet är att motverka markförstöring, bevara markens resurser och därmed uppnå markförstöringsneutralitet senast 2030. Du kommer till det svenskspråkiga samrådsformuläret genom att byta språk i språkvalsmenyn uppe på sidan när du klickar på länken nedan. Du kan lämna synpunkter på strategin fram till den 27 april.

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-Healthy-soils-new-EU-soil-strategy

Översikt

Publiceringsdatum
11 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland