Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel12 juni 2020Representationen i Finland

Kommissionen samlar in synpunkter på lagstiftningspaketet om digitala tjänster

Kommissionen har idag inlett ett offentligt samråd om digitala tjänster. Syftet är att samla in synpunkter på möjligheter och utmaningar på EU:s inre marknad när det gäller digitala tjänster. Resultaten av samrådet kommer att användas vid...

Den inre marknaden för digitala tjänster riskerar att fragmenteras, och därför måste reglerna om digitala tjänster uppdateras.

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd där den samlar in synpunkter med tanke på utarbetandet av förslag till lagstiftning om digitala tjänster.

Detta centrala lagstiftningspaket tillkännagavs i kommissionsordförande Ursula von der Leyens politiska program och i kommissionens meddelande av den 19 februari: Att forma EU:s digitala framtid.

Samrådet omfattar en mängd aspekter, exempelvis nätsäkerhet, yttrandefrihet, rättvisa och lika villkor i den digitala ekonomin.

Samrådet fokuserar på två delområden som kommissionen tillkännagav som en del av lagstiftningspaketet om digitala tjänster.

Det första delområdet gäller grundelementen i direktivet om elektronisk handel.

Dessa är särskilt friheten att tlilhandahålla digitala tjänster på EU:s inre marknad i enlighet med reglerna om placeringsort samt en omfattande ansvarsbegränsning som gäller innehåll som produceras av användare.

Det andra delområdet gäller lika villkor på EU:s inre marknad, där några stora nätplattformar för närvarande fungerar som portvakter.

Syftet är att se över reglerna om åtgärder mot obalans på makrnaden och att se till att konsumenterna har så stora valmöjligheter som möjligt och att den inre marknaden för digitala tjänster fortsätter att vara konkurrensutsatt och öppen för innvovation.

Samrådet pågår till den 8 september.

EU-kommissionen är också intresserad av att ta del av synpunkter på andra, nya frågor som gäller nätplattformsmiljön och som inte väntas tas upp direkt i lagstiftningspaketet om digitala tjänster.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_962

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
12 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland