Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 november 2020Representationen i Finland

EU-kommissionär Urpilainen på virtuellt gymnasiebesök i Nyslott

Under sitt virtuella besök i Nyslott nyligen besvarade EU-kommissionär Jutta Urpilainen frågor från studerande vid Savonlinnan lyseon lukio och Savonlinnan taidelukio.

De studerande var bland annat nyfikna på EU:s samarbete med afrikanska länder och hur EU-kommissionen arbetar under coronapandemin. Urpilainen berättade om sitt arbete och konstaterade att hon som kommissionär med ansvar för internationella partnerskap samarbetar med sammanlagt 126 länder. ”En stor del av dessa länder är utvecklingsländer och samarbetet består då främst av utvecklingssamarbete. EU är tillsammans med sina medlemsländer världens största givare av utvecklingsbistånd. Men vi vill bygga upp jämbördiga partnerskap med länder och strävar efter att tillsammans lösa stora globala utmaningar. För att det ska lyckas krävs vid sidan av utvecklingspolitik även annan politik”, konstaterar Urpilainen. Gymnasiebesöket var en del av Urpilainens virtuella landskapsbesök i Södra Savolax.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!CK34gD

Översikt

Publiceringsdatum
24 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland