Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel1 oktober 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

Europeiska språkdagen uppmärksammade god språkinlärning och översättningens viktiga roll

Europeiska språkdagen, som alltid infaller den 26 september, firades i år för tjugonde gången. I år har framför allt översättningens viktiga roll i vardagslivet framhävts, framför allt i EU-kommissionens kombinerade kampanj #EDLangs och...

Med anledning av språkdagen anordnade EU-kommissionen den 28 september dessutom webbkonferensen ”Education begins with language”, som inriktades på språkens roll inom utbildningen. Under åren 2014–2020 har EU inom ramen för Erasmus+-programmet beviljat stöd till närmare 20 000 språkinlärningsprojekt inom alla utbildningssektorer. Digitala verktyg och nya medier vinner hela tiden terräng inom språkundervisningen. Sedan starten för 15 år sedan har fler än 800 000 lärare använt plattformen eTwinning för att samarbeta med kolleger och klasser i andra länder, vilket också gör språkinlärning mycket intressantare och mer motiverande än tidigare. Under september och oktober anordnas runt 80 olika evenemang i EU-länderna för att fira den europeiska språkdagen. Även i Finland uppmärksammades dagen förra veckan officiellt genom olika språkrelaterade aktiviteter, en utställning av muminböcker på olika EU-språk och ett live-översättningsevenemang med två översättare från EU-kommissionen vid informationsstället EU@Ode. En artikel med mer information om dessa evenemang följer inom kort.

Läs mer: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sv-SV/Default.aspx

Översikt

Publiceringsdatum
1 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland