Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel6 november 2020Representationen i Finland

Europadagen för lika lön påminner om lönegapet mellan kvinnor och män

Lönegapet mellan kvinnor och män har minskat något i EU jämfört med i fjol – från 14,5 procent till 14,1 procent. Europadagen för lika lön infaller i år den 10 november – det innebär att kvinnor symboliskt sett inte längre får betalt från och med den...

EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová med ansvar för värden och öppenhet, EU-kommissionär Nicolas Schmit med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, och EU-kommissionär Helena Dalli med ansvar för jämlikhet har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av denna dag. De konstaterade bland annat att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män i EU – i genomsnitt får en kvinna 86 cent för varje euro som en man tjänar, vilket innebär att en kvinna måste arbeta 51 dagar mer för att tjäna lika mycket som en man för samma arbete. För att motverka det kvarstående lönegapet och komma bort från könsdiskriminering i lönestrukturen behövs det enligt dem fler åtgärder. Kommissionen lade fram en EU-strategi för jämställdhet tidigare i år. Enligt kommissionärerna Jourová, Schmit och Dalli är nästa steg att införa bindande åtgärder för öppenhet och insyn på löneområdet.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/statement_20_2010

Översikt

Publiceringsdatum
6 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland