Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Elev- och lärarhörnan
Mediekunnighet är centralt för att känna igen desinformation. I elev- och lärarhörnan finns ett materialpaket som lärare kan använda för att hjälpa sina elever att skilja på sant och falskt. Materialpaketet omfattar en presentation (Powerpoint och pdf) och en lärarhandledning.
Disinformaatio
Projektet EUvsDisinfo, som leds av Europeiska utrikestjänsten, övervakar framför allt Rysslands desinformationskampanjer i EU-länderna och i EU:s grannskap och reagerar på dem genom att korrigera felaktig information.
Faktabaari
I Finland granskas fakta bland annat av Faktabaari. Tillsammans med Helsingfors universitet ingår Faktabaari i det nordiska nätverket Nordis, som har som uppgift att känna igen, analysera och bekämpa desinformation. Nätverket finansieras via det europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO).
Disinformaatio
Det europeiska observatoriet för digitala medier, Edmo, arbetar med att stärka och möjliggöra ett tvärvetenskapligt samarbete mellan olika berörda parter som bekämpar desinformation. Edmo sammanför faktagranskare, experter på mediekunnighet och forskare från den akademiska världen för att förstå och...