Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto

EU:n talousarvio ja Suomi

Suomi ja EU:n budjetti

EU:n budjetti 2021-2027

EU-johtajat sopivat heinäkuussa 2020 elpymispaketista ja vuosien 2021–2027 budjetista. Tällä halutaan vauhdittaa jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista. Koronapandemian jälkeisen Euroopan jälleenrakentamiseen käytetään yhteensä 2,018 biljoonaa euroa. Tuloksena on vihreämpi, digitaalisempi ja selviytymiskykyisempi Eurooppa.

Elpymisväline NextGenerationEU on laaja kokonaisuus, jonka keskeinen osa on elpymis- ja palautumistukiväline. Elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteena on edistää unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhtenäisyyttä sekä parantaa jäsenvaltioiden palautumiskykyä. Tavoitteena on myös pienentää koronakriisin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä tukea vihreää ja digitaalista siirtymää kohti kestävää kasvua.

Suomi saa elpymis- ja palautumistukivälineestä 2,1 miljardia euroa tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Suomen suunnitelman kokonaismäärärahoista 50 prosenttia on osoitettu ilmastotavoitteita tukeviin toimenpiteisiin ja 27 prosenttia digitaalista muutosta tukeviin toimenpiteisiin. 

NextGenerationEU: Euroopan komissio vahvistaa Suomen 2,1 miljardin euron elpymis- ja palautumissuunnitelman

Euroopan elpymissuunnitelma

EU:n talousarvio Euroopan elpymissuunnitelman moottorina

EU:n menot ja tulot vuosittain ja maittain

EU:n pitkän aikavälin budjetti vuosiksi 2021-2027

EU:n pitkän aikavälin budjetti 2021-2027 ja NextGenEU: Facts and Figures

EU:n menot 2021-2027
EU:n menot vuosille 2021-2027 koostuvat monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä. Infograafi: Euroopan unioni, 2020.

 

Kuinka EU:n budjetti toimii?

Mistä rahat tulevat?

Kuka päättää rahoista?

Kuinka vuosittainen EU:n talousarvioprosessi toimii?

EU:n vuotuiseen talousarvioon liittyvän prosessin elinkaari on kolme vuotta. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu kestää useita kuukausia. Talousarvion toteuttamisesta huolehtivat Euroopan komissio ja jäsenmaat tai EU:n ulkopuoliset maat ja kansainväliset organisaatiot. Varojen käyttöä valvovat komissio ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin varainhoitovuoden päätyttyä.

EU:lla on käytössään useita eri välineitä, joilla tutkitaan EU-varojen väärinkäyttöä.

EU:n toimet petostentorjunnassa

Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF

 

Linkit

EU:n talousarvio lyhyesti

EU:n budjettiin liittyvä lainsäädäntö

EU-budjetti