Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Projekt

Canemure uppmuntrar till konkreta klimatåtgärder i kommuner och landskap

Canemure (Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap) är ett EU-projekt för genomförande av Finlands energi- och klimatstrategi och klimatpolitiska plan på medellång sikt.

EU-hanke Canemure kokoaa kunnat ja maakunnat käytännön ilmastotyöhön
Copyright Marjo Aspegren

I projektet Canemure är målet att främja koldioxidsnål mobilitet, förbättra byggnaders energieffektivitet och öka den decentraliserade produktionen av förnybar energi. Inom ramen för projektet förverkligar olika aktörer en rad delprojekt på följande områden:

  • Intelligent, koldioxidsnål mobilitet
  • Byggnaders energiprestanda
  • Produktion av förnybar energi
  • Hållbar stadsplanering
  • Koldioxidsnål produktion och konsumtion
  • Koldioxidsnåla metoder för att vårda jordmånen inom jord- och skogsbruket

Canemure är en del av EU-programmet Life, som är ett finansieringsinstrument för miljö och klimatpolitik. Projektet omfattar 22 samarbetsparter från kommuner, landskap och expertorganisationer samt företag.

För den övergripande samordningen står Finlands miljöcentral Syke, som fungerar som gränssnitt mellan delprojekten och EU. Syke samlar in information från de olika projekten och rapporterar till EU om framsteg och budgetmedel, hjälper delprojekten med planering och kommunikation samt anordnar evenemang där deltagarna kan utbyta information.

Delprojekten bistås av Sykes administrativa organisation och de har dessutom tillgång till ett nätverk med sakkunniga både från Syke och från andra forskningsorganisationer. Inom ramen för Canemure stöds även nätverket Hinku, som samordnas av Syke och består av pionjärer när det gäller att bromsa klimatförändringarna. Nätverket omfattar kommuner, landskap, företag och aktörer inom energisektorn.

På det internationella planet utbyter projekten inom EU-programmet Life kunskaper, erfarenheter och bästa praxis med varandra. EU strävar efter att förstärka den internationella dimensionen och öka samarbetet mellan klimatprojekt i olika länder. I centrum står dock den konkreta, nationella projektverksamheten i kommuner och landskap.

Stakeholders

Samordnare

Deltagare