Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland

Övriga EU-aktörer i Finland

Här hittar du information om aktörer och nätverk som informerar om bland annat konsumentskydd, sysselsättning, utbildning och forskning, och hjälper företag med olika frågor.