Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Kompletterande information28 oktober 2021Lästid: 1 min

Klimatkonferensen i Glasgow sparkar igång

Ismo Ulvila

Konferensen med parterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) tar sin början nu på söndag i Glasgow. Samtidigt äger ett möte rum mellan Parisavtalets parter, delvis med identisk dagordning, men med en annan rättslig ram. Stor uppmärksamhet riktas mot G20-mötet som hålls i Rom strax före Glasgowkonferensen och mot frågan om världens ledande ekonomier kommer att åta sig att öka sina utsläppsminskningsmål – tillsammans står de ju för omkring 80 procent av de globala utsläppen. Just det återfinns inte på dagordningen för förhandlingarna, men politiskt stöd på hög nivå skulle dock kunna underlätta förhandlingarna, som enligt förhandsuppgifter kommer att bli mycket svåra. Britterna, som ska ta över ordförandeskapet, har också betonat vikten av sidoevenemang i förhandlingarna och den privata sektorns roll. Kommissionen välkomnar detta: genomförandet av Parisavtalet kräver att alla finansiella flöden och investeringar är hållbara, och då spelar privata investeringar en nyckelroll. För representationens del blir det jag som kommer att delta i konferensen i Glasgow i dubbel bemärkelse. Dels förhandlar jag om finansieringsaspekter å EU-kommissionens vägnar och dels deltar jag i konferensen i egenskap av ordförande i UNFCCC:s ständiga finansutskott (unfccc.int/scf). Ni kommer att kunna läsa dagliga inlägg på mitt Twitter-konto @ismoulvila.

Representationens kommunikationschef Ismo Ulvila

Översikt

Publiceringsdatum
28 oktober 2021