Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké14 september 2021

Förhandsinformation inför ordförande von der Leyens tal om tillståndet i EU i morgon

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt tal om tillståndet i unionen i Europaparlamentet onsdagen den 15 september. Talet börjar ungefär kl. 10 finsk tid.

Puhe unionin tilasta 15.9.2021

I talet blickar Ursula von der Leyen tillbaka på framstegen som gjorts under det gångna året och presenterar kommissionens riktlinjer för det kommande året. Hon redogör också för hur de mest brådskande utmaningarna som EU står inför ska hanteras och lägger fram kommissionens tankar om hur EU:s framtid kan te sig.

Du kan bekanta dig med de framsteg som von der Leyen-kommissionen har gjort under 2020 här:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_achievements_and_timeline_sv.pdf

Talet kan följas i realtid, tolkat till alla EU:s officiella språk och med all grafik, via kommisionens EbS-tjänst (eller utan alla tillägg på EbS+-kanalen). Sändningen kan bäddas in på en webbplats. Utförligare instruktioner hittar du här: https://europa.eu/!Bq36Wy

Allt tillhörande material offentliggörs efter talet, även på svenska, på denna sida:

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_sv

 

Pressbriefing om talet om tillståndet i unionen den 16 september i Helsingfors

EU-kommissionen och Europaparlamentet ordnar torsdagen den 16 september kl. 11.00−12.00 en pressbriefing i Helsingfors. Vid detta tillfälle analyseras ordförande von der Leyens linjetal och den diskussion om EU:s tillstånd och framtid som förts i Europaparlamentet efter talet onsdagen den 15 september. Utrikespolitiska institutets programdirektör Juha Jokela och Marita Laukkanen, ledande forskare vid Statens ekonomiska forskningscentral, håller varsitt inledande anförande, medan Maria Kokkonen, tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Finland och Jarmo Oikarinen, chef för Europaparlamentets förbindelsekontor i Finland, kommenterar diskussionen.

Uttalandena som görs vid pressbriefingen är ämnade som bakgrundsinformation för de närvarande journalisterna. Det går att komma överens om direkta citat av diskussionsdeltagarna antingen före evenemanget eller på plats.

Pressbriefingen hålls i det stora mötesrummet vid Europasalen (Malmgatan 16) torsdagen den 16 september kl. 11.00−12.00. Det bjuds även på kaffe. Vi ber om förhandsanmälan senast tisdagen den 14 september kl. 16.00 per mejl till comm-rep-hel-newsatec [dot] europa [dot] eu (comm-rep-hel-news[at]ec[dot]europa[dot]eu). Väl mött!

Översikt

Publiceringsdatum
14 september 2021

Kontakter

Pia Siitonen

Informationschef

Namn
Pia Siitonen
Organisation
Europeiska kommissionens representation i Finland
E-post
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu
Mobil
040 535 5979

Nina Hotti

Informatör

Namn
Nina Hotti
Organisation
Europeiska kommissionens representation i Finland
E-post
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu
Mobil
050 384 7857