Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto

EU-rahoitteisia hankkeita Suomessa

Rajat ylittävää raakkujen suojelua LIFE-hankkeen avulla

EU:n LIFE-ohjelmasta tukea saavan LIFE Revives -hankkeen yleisenä tavoitteena on elvyttää Suomen, Ruotsin ja Viron raakkukannat kohti suotuisaa suojelutasoa. Hankkeen aikana kunnostetaan yhteensä noin 117 kilometriä jokielinympäristöjä lohikaloille ja raakuille sopivaksi.