Skip to main content
Euroopan komission logo
Suomen-edustusto

Rajaimet

Projects (8)

RSS
Näytetään tulokset 1 – 8

EU:n LIFE-ohjelmasta tukea saavan LIFE Revives -hankkeen yleisenä tavoitteena on elvyttää Suomen, Ruotsin ja Viron raakkukannat kohti suotuisaa suojelutasoa. Hankkeen aikana kunnostetaan yhteensä noin 117 kilometriä jokielinympäristöjä lohikaloille ja raakuille sopivaksi.

Project locations
Jyväskylä, Suomi

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) on EU-hanke, jossa Suomen kansallista energia- ja ilmastostrategiaa ja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa viedään käytäntöön.

Project locations
Osahankkeet Helsingissä, Suomi
Hyvinkäällä, Suomi
Lahdessa, Suomi
Lappeenrannassa, Suomi
Lohjalla, Suomi
Porvoossa, Suomi
Tampereella, Suomi
Turussa, Suomi
Alueellista yhteistyötä Etelä-Karjalassa, Suomi
Pirkanmaalla, Suomi
Pohjois-Pohjanmaalla, Suomi
Päijät-Hämeessä, Suomi
Satakunnassa, Suomi
Uudellamaalla, Suomi
Varsinais-Suomessa, Suomi