Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli19. syyskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpano: Toimia ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi on jatkettava

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpano

EU:ssa on säädetty merkittävä määrä lakeja, joilla suojellaan ilmaa ja vesiä, edistetään kiertotaloutta, ehkäistään jätteen muodostumista, lisätään kierrätysastetta ja suojellaan luontoa. Komissio on sitoutunut raportoimaan säännöllisesti EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tasosta ja käyttää tässä apunaan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointia (EIR). Arvioinnin avulla jäsenmaat saavat välineet ja tiedot, joilla ne voivat parantaa täytäntöönpanoa ja suojella paremmin ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

Komissio on nyt julkaissut kolmannen arviointiraporttinsa. Sen mukaan joillakin osa-alueilla on tapahtunut jonkin verran edistystä edellisen arvioinnin jälkeen, mutta toisilla osa-alueilla ympäristösääntöjen soveltamispuutteet ovat EU:ssa lisääntyneet. Suomessa ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon taso on korkea. Suomi on edistynyt EU-keskiarvoa paremmin muun muassa yhdyskuntajätevesidirektiivin täytäntöönpanossa: kaikkiaan 97 prosenttia yhdyskuntajätevedestä käsitellään Suomessa direktiivin mukaisesti. Parantamisen varaa Suomessa on kuitenkin esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden ja luonnonvaraisten lintujen suojelussa sekä ilman ja veden laatuun liittyvissä toimissa.

Suomea koskeva tietosivu: https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/ff44178c-2d8b-11ed-975d-01aa75ed71a1

Lue lisää: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5367

Tiedot

Julkaisupäivä
19. syyskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto