Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote5. huhtikuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Vihreän kehityksen ohjelma: Komissio uudistaa teollisuuden päästöjä koskevia EU-sääntöjä

Päästöt

Komissio esittää tänään ehdotuksia, joilla päivitetään teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä. Direktiivi on keskeinen ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen kannalta. Päivitetyillä säännöillä pyritään ohjaamaan teollisuusinvestointeja, joita tarvitaan, kun Eurooppa muutetaan saasteettomaksi, kilpailukykyiseksi ja ilmastoneutraaliksi taloudeksi vuoteen 2050 mennessä. Tarkoituksena on vauhdittaa innovointia, palkita edelläkävijöitä ja edistää tasapuolisia toimintaedellytyksiä EU:n markkinoilla. Direktiivin tarkistus auttaa osaltaan luomaan pitkän aikavälin investointivarmuutta. Teollisuudelle on tätä varten määrä asettaa ensimmäiset uudet velvoitteet vuosikymmenen jälkipuoliskolla.

Direktiivin tarkistuksessa on käytetty samaa yleistä lähestymistapaa kuin voimassa olevassa teollisuuden päästöjä koskevassa direktiivissä, joka kattaa noin 50 000 suurta teollisuuslaitosta ja voimaperäistä kotieläintuotantoa harjoittavaa tilaa Euroopassa. Näiden laitosten on noudatettava päästöedellytyksiä soveltamalla parhaita käytettävissä olevia toimintakohtaisia tekniikoita. Teollisuus, kansalliset ja komission asiantuntijat sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat määrittävät nämä tekniikat yhdessä.

Uudet säännöt kattavat tärkeimmät päästölähteet. Säännöillä tehostetaan lupamenettelyjä, vähennetään hallinnollisia kustannuksia, lisätään avoimuutta sekä tuetaan läpimurtoteknologioita ja muita innovatiivisia lähestymistapoja.

Nykyisiä säännöksiä parannetaan teollisuuden ja sidosryhmien edustajien laajan kuulemisen ja perusteellisen vaikutustenarvioinnin jälkeen uusilla toimenpiteillä. Niillä pyritään lisäämään yleistä tehokkuutta. Tärkeimpiä muutoksia ovat seuraavat:

•  Tehokkaammat lupamenettelyt. Nykyisin noin 80 prosenttia laitoksista tyytyy käyttämään pienivaatimuksisinta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Lupamenettelyssä on vastedes arvioitava mahdollisuuksia saavuttaa paras suorituskyky.

•  Lisää tukea innovoinnin edelläkävijöille EU:ssa. Edelläkävijät voivat vakiintuneisiin parhaisiin tekniikoihin perustuvien lupien sijaan vaihtoehtoisesti testata uusia tekniikoita joustavammalla lupamenettelyllä. Teollisuuden muutosta ja päästöjä käsittelevä innovaatiokeskus (INCITE) auttaa teollisuutta löytämään ratkaisuja saastumisen rajoittamiselle.

•  Tuki teollisuuden kiertotalousinvestoinneille.

•  Saastumisen vähentämisen ja hiilestä irtautumisen synergia.

Uusien sääntöjen piiriin tulee myös enemmän kotieläintuotannon suurtiloja. Suurimmat nauta-, sika- ja siipikarjatilat sisällytetään soveltamisalaan asteittain. Ensin mukana olisi noin 13 prosenttia Euroopan kaupallisista maatiloista, joiden osuus kotieläinten ammoniakkipäästöistä EU:ssa on yhteensä 60 prosenttia ja metaanipäästöistä 43 prosenttia. Sääntöjen laajemman kattavuuden terveyshyötyjen arvioidaan olevan arvoltaan yli 5,5 miljardia euroa vuodessa.

Uudet säännöt kattavat myös teollisten mineraalien ja metallien louhinnan sekä akkujen laajamittaisen tuotannon. Vihreän ja digitaalisen siirtymän mahdollistaminen edellyttää näiden toimintojen huomattavaa laajentamista EU:ssa.

Lisäksi uusilla säännöillä lisätään avoimuutta ja yleisön osallistumista lupamenettelyyn. Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevasta eurooppalaisesta rekisteristä tulee EU:n teollisuuspäästöportaali, josta kansalaiset voivat helposti saada tietoa kaikkialla Euroopassa myönnetyistä luvista sekä saastuttavasta toiminnasta omassa lähiympäristössään. 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_2238   

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
5. huhtikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto