Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli29. syyskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus – maahanmuuttajien hyväksikäytön torjuntaa tehostetaan

Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus hyväksyttiin vuosi sitten. Tänään komissio esittää raportin maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista sekä hyväksyy uuden maahanmuuttajien salakuljetuksen vastaisen EU:n toimintasuunnitelman ja tiedonannon...

Komission tänään esittämillä aloitteilla pyritään estämään muuttajien järjestäytynyttä hyväksikäyttöä ja vähentämään laitonta muuttoliikettä. Toimissa noudatetaan uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen tavoitetta edistää muuttoliikkeen kestävää ja asianmukaista hallintaa.

Aloitteilla puututaan jatkuviin haasteisiin järjestäytyneiden rikollisryhmien hajottamisessa samoin kuin tarpeeseen sopeutua uusiin haasteisiin. Yhtenä uusista haasteista on valtion tukema muuttajien salakuljetus, kuten tilanne EU:n Valko-Venäjän vastaisilla ulkorajoilla.

Eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas muistutti, että komissio esitti ehdotuksensa uudeksi muuttoliike- ja turvapaikkasopimukseksi vuosi sitten. ”Samalla kun ehdotusten hyväksyminen etenee tuskallisen hitaasti, uusia ja vanhoja muuttoliikehaasteita tulee ilmi. Paineen jatkuminen keskisellä Välimerellä, Afganistanin tilanteen heikkeneminen ja uusi paine EU:n itärajoilla osoittavat, että kestävää eurooppalaista turvapaikka- ja maahanmuuttolainsäädäntöä tarvitaan. Jos sopimukseen liittyvät ehdotukset hyväksytään, ne voisivat parantaa huomattavasti jäsenmaiden kykyä käsitellä monia esiin tulevia haasteita. Ainakin sen olemme viime vuosina oppineet, että haasteita ei voi ratkaista yksin. Nyt on aika löytää ratkaisuja yhdessä.”

Muuttoliike- ja turvapaikkaraportti: Uusi sopimus, ensimmäinen vuosi

Tämänpäiväinen raportti kattaa kaikki muuttoliikkeen hallintaan liittyvät näkökohdat. Näihin kuuluvat muuttoliikkeitä koskeva tilannekatsaus ja pandemian vaikutusten arviointi, rajaturvallisuudesta ja turvapaikka-asioista vastaavien EU:n virastojen toiminta, komission jatkuva tuki paineen kohteena oleville EU-maille, rahoitus ja kysymys luvattomasta liikkumisesta EU:n sisällä. Se valottaa EU:n välittömiä toimia Afganistanin tilanteen johdosta, EU:n tukea Kreikalle ja reaktiota maahantuloon Valko-Venäjältä.

Uusi maahanmuuttajien salakuljetuksen vastainen EU:n toimintasuunnitelma (2021–2025)

Maahanmuuttajien salakuljetuksen ehkäisy ja torjunta on uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen ja EU:n turvallisuusunionistrategian keskeinen strateginen tavoite. Se edellyttää jatkuvaa kansainvälistä yhteistyötä ja koordinointia.

Ensimmäisen siirtolaisten salakuljetuksen vastaisen EU:n toimintasuunnitelman (2015–2020) toteutuksessa saavutetun edistymisen pohjalta komissio aikoo

  • kehittää salakuljetuksen vastaisia operatiivisia kumppanuuksia;
  • kehittää kaikkia EU:n käytettävissä olevia operatiivisia, oikeudellisia, diplomaattisia ja taloudellisia välineitä, jotta voidaan vastata valtiollisten toimijoiden laittoman muuttoliikkeen välineellistämiseen. Tämä tehdään muun muassa toteuttamalla seuraamuksia viisumi-, kauppa-, kehitysapu- ja rahoitustuki- ja muilla aloilla. Esimerkiksi komission tänään ehdottama Valko-Venäjän kanssa tehdyn viisumihelpotussopimuksen osittainen keskeyttäminen on tällainen toimenpide;
  • parantaa oikeudellisen kehyksen täytäntöönpanoa siltä osin kuin on kyse ihmissalakuljettajille määrättävistä seuraamuksista;
  • parantaa hyväksikäytöltä suojelua koskevan säädöskehyksen täytäntöönpanoa;
  • reagoida salakuljetusta helpottaviin alati muuttuviin verkkokäytäntöihin ja -välineisiin tehostamalla operatiivista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten ja EU:n virastojen välillä;
  • lisätä tutkimusta ja tiedonkeruuta, jotta voidaan ymmärtää paremmin muuttoliikesuuntauksia, rikollisverkostojen luonnetta ja laajuutta, salakuljetuksen vastaisten politiikkojen vaikutusta ja rikollisverkostojen toimintatapoja.

Tiedonanto työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevan direktiivin soveltamisesta

Laiton työnteko kannustaa laittomaan maahanmuuttoon. Työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskeva direktiivi muodostaa EU:n oikeudellisen kehyksen laittomien maahanmuuttajien laittoman työnteon ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Tänään julkaistussa raportissa esitetään toimia, joilla voidaan parantaa direktiivin täytäntöönpanoa ja puuttua siihen, että EU-maat eivät hyödynnä tehokkaasti seuraamuksia, suojatoimenpiteitä ja tarkastuksia koskevia sääntöjä hyväksikäyttöön syyllistyvien työnantajien paljastamiseksi ja maahanmuuttajien suojelemiseksi hyväksikäytöltä.

Auttaakseen jäsenmaita parantamaan yhteisesti sovittujen EU-sääntöjen täytäntöönpanoa komissio aikoo

  • edistää vuoropuhelua jäsenvaltioiden viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa;
  • tukea hyvien käytäntöjen jakamista tekemällä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kuten kansalliset työvoima- ja maahanmuuttoviranomaiset, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt, työmarkkinaosapuolet, kansainväliset järjestöt ja pimeän työn vastainen EU-foorumi;
  • jatkaa direktiivin täytäntöönpanon seuraamista ja keskittyä sen tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja käynnistää tarvittaessa rikkomusmenettelyjä.

Muuttoliike- ja turvapaikkaraportissa annettujen tietojen lisäksi uusia tilastotietoja on saatavilla muuttoliiketilastoja koskevalla verkkosivulla, joka on päivitetty tänään.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/f/ip_21_4905

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
29. syyskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto