Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli18. tammikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Uusi eurooppalainen Bauhaus: Suunnitteluvaihe käyntiin

Komissio ilmoitti tänään käynnistävänsä suunnitteluvaiheen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteessa, josta puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti ”unionin tila 2020” -puheessaan. Uusi eurooppalainen Bauhaus on ympäristö-, talous- ja...

”Uusi eurooppalainen Bauhaus” on luova aloite, joka kumoaa tieteen, teknologian, taiteen, kulttuurin ja sosiaalisen osallisuuden välisiä raja-aitoja ja auttaa löytämään suunnittelun kautta ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin.

”Uusi eurooppalainen Bauhaus on toivoa korostava projekti, jossa haemme parempia yhteiselämän muotoja pandemian jälkeiseen aikaan,” sanoo puheenjohtaja von der Leyen. ”Kyse on kestävän kehityksen ja viihtyvyyden yhteensovittamisesta tavalla, joka tuo Euroopan vihreän kehityksen periaatteet käytännön tasolle ihmisten arkeen. Kaikki luovuus on nyt tarpeen. Onnistumiseen tarvitaan kaikkia: suunnittelijoita, taiteilijoita, tutkijoita, arkkitehteja, asukkaita.”

Koheesio- ja uudistusasioista vastaavan komissaarin Elisa Ferreiran mukaan Bauhausissa on kyse vuorovaikutussuhteista, arvoista, yhteisistä työ- ja vapaa-ajan ympäristöistä sekä kollektiivisista ja henkilökohtaisista arjen kokemuksista. ”Tämä on Euroopan kaikille alueille yhteinen hanke. Se kannustaa kohtuuhintaisiin ratkaisuihin, joiden odotetaan lisäävän sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ratkovan osaltaan asuntopulaa”.

Uusi Eurooppalainen Bauhaus -aloitteen suunnitteluvaiheen tarkoituksena on kehittää konseptia kartoittamalla uusia ideoita, määrittelemällä kiireellisimmät tarpeet ja haasteet sekä luomalla yhteyksiä eri osapuolten välille. Aloitteen perusarvoja ovat kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus.

Komission tänään julkaisemilla verkkosivuilla taiteilijoilla, suunnittelijoilla, insinööreillä, tutkijoilla, yrittäjillä, arkkitehdeillä, opiskelijoilla ja kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus jakaa esimerkkejä inspiroivista ratkaisuista ja ajatuksia siitä, miten aloitetta olisi kehitettävä, sekä nostaa esiin ratkaistavia ongelmia.

Prosessiin tiiviimmin mukaan haluavat organisaatiot voivat verkkosivuilla ilmoittautua hankkeen kumppaneiksi.

Osana suunnitteluvaihetta komissio myöntää tänä keväänä ensimmäistä kertaa ”Uusi eurooppalainen Bauhaus” -palkinnon. Komissio palkitsee esimerkkitapauksia, jotka kuvastavat aloitteen keskeisiä arvoja ja herättelevät keskustelua elinympäristöjemme kehittämisestä.

Suunnitteluvaiheen jälkeen syksyllä julkaistaan ehdotuspyynnöt, joiden tarkoituksena on viedä toteutusvaiheeseen uusia ideoita vähintään viidessä kohteessa EU:ssa. Ideoille on tarjolla EU-rahoitusta kansallisella ja alueellisella tasolla.

Toteutusvaiheessa käynnistetään viisi pilottihanketta, joissa kehitetään esteettisesti toimivia, kestäviä ja osallistavia uusia ratkaisuja.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_111

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. tammikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto