Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 januari 2021Representationen i Finland

Ett nytt europeiskt Bauhaus: Kommissionen inleder utformningsfasen

I dag inleder kommissionen utformningsfasen av det nya europeiska Bauhaus-initiativet, som tillkännagavs av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i hennes tal om tillståndet i unionen 2020. Det nya europeiska Bauhaus är ett miljömässigt...

Det nya europeiska Bauhaus är ett kreativt initiativ som överbryggar gränserna mellan vetenskap och teknik, konst, kultur och social inkludering för att göra det möjligt att genom formgivning hitta lösningar på vardagsproblem.

”Det nya europeiska Bauhaus är ett projekt avsett att ge hopp och genom vilket vi kan utforska hur vi kan leva bättre tillsammans efter pandemin”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. ”Det handlar om att matcha hållbarhet med stil för att föra den europeiska gröna given närmare människors medvetande och hem. Vi behöver kreativa personer, formgivare, konstnärer, forskare, arkitekter och medborgare för att det nya europeiska Bauhaus ska bli en framgång”, betonar von der Leyen.

Enligt Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer, handlar det nya europeiska Bauhaus om hur vi lever tillsammans, våra värderingar, våra gemensamma arbets- och fritidsplatser, våra kollektiva och privata erfarenheter. ”Detta är ett projekt för alla regioner och territorier i Europa. Genom att främja överkomliga lösningar bör det bidra till social sammanhållning och till att lösa bostadsproblem”, poängterar Ferreira.

Syftet med utformningsfasen av initiativet är att ta fram ett koncept för ett gemensamt skapande genom att utforska idéer, identifiera de mest akuta behoven och utmaningarna samt sammanföra berörda parter. De grundläggande värdena för det nya europeiska Bauhaus är hållbarhet, estetik och delaktighet.

På den särskilda webbplats som kommissionen lanserar i dag kan konstnärer, formgivare, ingenjörer, forskare, entreprenörer, arkitekter, studerande och alla intresserade personer dela med sig av exempel på inspirerande resultat för det nya europeiska Bauhaus. De kan även dela med sig av sina idéer om hur initiativet bör utvecklas samt farhågor och olika utmaningar.

Organisationer som vill satsa mer på sitt deltagande i denna process kan bli ”partner till det nya europeiska Bauhaus” genom att svara på inbjudan på webbplatsen.

Som en del av utformningsfasen kommer EU-kommissionen under våren att för första gången dela ut priser för ”det nya europeiska Bauhaus”. Kommissionen kommer då att belöna befintliga exempel som representerar integreringen av initiativets centrala värderingar och som kan inspirera till diskussioner om och omvandling av de platser där vi bor.

Under hösten kommer sedan ansökningsomgångar att inledas för att förverkliga nya europeiska Bauhaus-idéer på minst fem platser i EU:s medlemsländer. För dessa idéer kommer EU-medel att kunna användas både på nationell och regional nivå.

Under genomförandefasen kommer i sin tur fem pilotprojekt att inrättas för att gemensamt formge nya hållbara och inkluderande lösningar med stil.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_111

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 januari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland