Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli18. syyskuuta 2020Suomen-edustusto

Unionin tila: Uusi toimintasuunnitelma tehostamaan rasismin vastaisia toimia

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti viime keskiviikkona pitämässään unionin tilaa koskevassa puheessa EU:n uudesta rasismintorjunnan toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2020–2025. Siinä esitetään useita toimia rasismin torjumiseksi EU:n...

Rasismintorjunnan toimintasuunnitelmassa kehotetaan muun muassa seuraaviin toimiin:

– EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa on valvottava tehokkaammin. Tätä varten komissio antaa vuonna 2021 raportin rotusyrjintää koskevan direktiivin soveltamisesta ja ehdottaa mahdollista uutta lainsäädäntöä vuoteen 2022 mennessä. Komissio varmistaa myös, että rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa koskeva puitepäätös saatetaan asianmukaisesti osaksi EU-maiden lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön kaikkialla EU:ssa.

– Koordinointia on tiivistettävä. Komissio nimittää rasismintorjunnan koordinaattorin ja aloittaa vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestettävän säännöllisen vuoropuhelun sidosryhmien kanssa. Koordinaattori pitää yhteyttä etnisiin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin ja toimii vuorovaikutuksessa EU-maiden, Euroopan parlamentin, kansalaisyhteiskunnan, tiedemaailman ja komission kanssa.

– On huolehdittava oikeudenmukaisesta poliisitoiminnasta ja suojelusta. EU-maita kannustetaan tehostamaan EU:n virastojen, kuten Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA), tuella toimia, joilla ehkäistään lainvalvontaviranomaisten syrjiviä asenteita ja lisätään viharikosten vastaisen lainvalvontatyön uskottavuutta.

– Kansallisen tason toimia on tehostettava. EU-maita kannustetaan hyväksymään rasismin ja rotusyrjinnän vastaiset kansalliset toimintasuunnitelmat vuoden 2022 loppuun mennessä.

– EU:n henkilöstön monimuotoisuutta on lisättävä. Komissio parantaa henkilöstönsä edustavuutta muun muassa rekrytointia koskevien toimien avulla. Muita EU:n toimielimiä kehotetaan toteuttamaan vastaavia toimia.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1654

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. syyskuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto