Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote8. maaliskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Ukraina: EU:lta lisää tukea sotaa pakeneville

Pakolaiset

Komissio esittelee tänään EU:n huomattavan tuen, jolla autetaan Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä sekä heitä vastaanottavia EU-maita.

Eurooppalainen solidaarisuus Venäjän Ukrainaa vastaan ilman provokaatiota aloittaman perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen yhteydessä merkitsee käytännössä sitä, että ihmisiä autetaan suoran humanitaarisen avun, kiireellisen pelastuspalveluavun ja rajoilla annettavan tuen kautta. Sotaa pakeneville myös annetaan selkeä oikeudellinen asema, jonka myötä he voivat saada välitöntä suojelua EU:ssa.

Käytettävissä olevaa apua:

  • Humanitaarinen apu: EU:n talousarviosta osoitetaan vähintään 500 miljoonaa euroa sodan humanitaaristen seurausten hoitamiseen sekä Ukrainassa että muualla. Tukeen sisältyvä 90 miljoonan euron humanitaarinen apu on jo matkalla. Siitä 85 miljoonaa euroa suunnataan Ukrainalle ja 5 miljoonaa euroa Moldovalle. Apu käytetään ruuan sekä veden, terveydenhuollon ja suojan järjestämiseksi sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden perustarpeiden kattamiseksi. Kyseessä on EU:n kaikkien aikojen mittavin pelastuspalvelumekanismin aktivointi hätätilanteessa. Sen kautta Ukrainassa apua tarvitsevat ovat saaneet käyttöönsä valtavan määrän avustustarvikkeita, kuten ajoneuvoja, lääkintäpakkauksia, telttoja, huopia ja makuupusseja. Naapurimaille eli Moldovalle, Puolalle ja Slovakialle annetaan lisäapua, jotta ne kykenevät tukemaan sotaa pakenevia ihmisiä.
  • Tuki rajaturvallisuuden ylläpitämiselle: Komissio on laatinut toimintaohjeet, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenmaiden rajavartijoita hallitsemaan tilannetta tehokkaasti Ukrainan vastaisilla rajoilla siten, että samalla korkea turvallisuustaso säilyy. EU:n virastot tarjoavat jäsenmaiden tueksi myös lisähenkilöstöä ja -asiantuntemusta.
  • Pakenevien suojelu ja tuki vastaanottokapasiteetille: EU päätti ennätysajassa ja yksimielisesti aktivoida tilapäistä suojelua koskevan direktiivin, jotta apua tarvitseville henkilöille voidaan tarjota selkeyttä ja turvallisuutta sekä antaa heille oikeus sosiaalitukiin ja pääsy työmarkkinoille ja koulutukseen. Komissio koordinoi nk. solidaarisuusfoorumia, jossa jäsenmaat voivat vaihtaa tietoja vastaanottokapasiteetista. Sisäasioiden rahastojen määrärahat vuosiksi 2021–2027 tuovat jäsenmaille merkittäviä lisäresursseja asianmukaisten vastaanottotilojen ja tehokkaiden turvapaikkamenettelyjen varmistamista varten. Komissio ehdottaa myös, että vuosina 2014–2020 sisäasioiden rahastoista jäsenmaiden käytettävissä olevien varojen käyttöaikaa pidennetään. Näin saataisiin noin 420 miljoonaa euroa lisätukea.
  • Pakolaisia koskevat Euroopan koheesiopoliittiset toimet: Komissio on hyväksymässä myös koheesiopoliittista CARE-lainsäädäntöehdotusta Eurooppaan tulleita pakolaisia varten. Tämä lisää joustavuutta, kun Ukrainasta pakenevia voidaan tukea monenlaisilla toimenpiteillä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (FEAD).

Tausta

Venäjän asevoimat aloittivat 24. helmikuuta 2022 laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan. Tämän provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyksen seurauksena huomattava osa Ukrainan alueesta on nyt sota-aluetta, joilta monet pakenevat. Lisäämällä humanitaarista apua Ukrainassa sekä antamalla taloudellista ja operatiivista tukea jäsenmaille ja Moldovalle EU ja sen jäsenmaat suojelevat Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä. EU on myös reagoinut nopeasti ja päättäväisesti Venäjän hyökkäykseen ottamalla käyttöön ankaria pakotteita, joilla on Venäjälle valtavat seuraukset.

EU seisoo yhtenäisenä Ukrainan ja sen kansan rinnalla. Komissio jatkaa tuen antamista muun muassa varmistamalla riittävän valmistautumistason ja asettamalla pitkän aikavälin painopisteen avun käytännön toteutukseen kaikissa jäsenmaissa ja Moldovassa, jotta ne olisivat valmiita vastaamaan tarpeisiin niiden kehittyessä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1610

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
8. maaliskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto