Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké8 mars 2022Representationen i FinlandLästid: 3 min

Ukraina: EU ökar solidariteten med dem som flyr från krig

Pakolaiset

Kommissionen beskriver i dag det mycket omfattande stöd som EU ger för att hjälpa dem som flyr från kriget i Ukraina och de EU-länder som tar emot dem.

Mot bakgrund av Rysslands oprovocerade och omotiverade militära invasion av Ukraina hjälper den praktiska europeiska solidariteten människor genom direkt humanitärt bistånd, stöd till civilskydd, stöd vid gränsen samt en tydlig rättslig skyddsstatus som låter dem som flyr undan kriget få omedelbart skydd i EU.

Stödet omfattar bland annat följande:

  • Humanitärt bistånd: Minst 500 miljoner euro från EU:s budget anslås till att hantera krigets humanitära konsekvenser både i och utanför Ukraina. Humanitärt bistånd på 90 miljoner euro, varav 85 miljoner euro till Ukraina och 5 miljoner euro till Moldavien, ges redan nu för att i första hand tillhandahålla mat, vatten, sjukvård, logi och skydd för att täcka de mest utsatta ukrainarnas grundläggande behov. Genom den största aktiveringen någonsin av EU:s civilskyddsmekanism i en nödsituation har miljontals föremål som fordon, sjukvårdssatser, tält, filtar och sovsäckar redan nått de behövande i Ukraina, samtidigt som mer stöd ges till grannländerna Moldavien, Polen och Slovakien för att stödja människor på flykt undan kriget.
  • Stöd till gränsförvaltning: Kommissionen har lagt fram riktlinjer för att hjälpa medlemsländernas gränsvakter att hantera anländande vid gränsen till Ukraina effektivt och minska väntetiderna utan att göra avkall på säkerheten. EU:s byråer tillhandahåller också extra personal och expertis till stöd för medlemsländerna.
  • Skydd för flyende och stöd till mottagningskapacitet: På rekordtid enades EU enhälligt om att aktivera direktivet om tillfälligt skydd för att skapa klarhet och säkerhet för behövande genom att ge rätt till socialt stöd och tillträde till arbetsmarknad och utbildning. Kommissionen kommer att samordna en ”solidaritetsplattform” där medlemsländerna kan utbyta information om mottagningskapacitet. Fonderna för inrikes frågor 2021–2027 ger EU-länderna betydande tillskott för mottagningsanläggningar och effektiv asylhandläggning. Kommissionen föreslår vidare att fonderna för inrikes frågor 2014–2020 ska kunna ge pengar till medlemsländerna under längre tid, vilket skulle frigöra cirka 420 miljoner euro i ytterligare stöd.
  • Sammanhållningspolitik för flyktingar i Europa: Kommissionen lägger fram ett lagförslag om sammanhållningsinsatser för flyktingar i Europa (CARE). Det ska ge mer flexibilitet för att finansiera en lång rad åtgärder till stöd för dem som flyr från Ukraina, från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead).

Bakgrund

Den 24 februari inledde Rysslands väpnade styrkor en storskalig invasion av Ukraina. Till följd av denna oprovocerade och omotiverade aggression utgör betydande delar av det ukrainska territoriet nu krigsskådeplatser som många människor flyr från. Genom att öka det humanitära biståndet i Ukraina och ge ekonomiskt och praktiskt stöd till medlemsländerna och Moldavien skyddar EU och medlemsländerna människor på flykt undan kriget i Ukraina. EU har också reagerat snabbt och beslutsamt på Rysslands aggression genom att införa stränga sanktioner som får enorma konsekvenser för Ryssland.

EU fortsätter att stå enat i solidaritet med Ukraina och dess folk. Kommissionen kommer att fortsätta att ge stöd, bland annat genom förberedelser och ett långsiktigt resultatfokus i alla medlemsländer och i Moldavien för att kunna tillgodose behoven när de uppkommer.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_1610

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
8 mars 2022
Upphovsman
Representationen i Finland