Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote1. joulukuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Turvapaikka- ja palauttamisasiat: Komissio ehdottaa väliaikaisia toimenpiteitä EU:n Valko-Venäjän vastaisella ulkorajalla vallitsevan hätätilanteen käsittelemiseksi

Pakolaisia

Komissio esittää tänään väliaikaisia turvapaikka- ja palauttamistoimenpiteitä, joilla autetaan Latviaa, Liettuaa ja Puolaa selviytymään Valko-Venäjän vastaisella EU:n ulkorajalla vallitsevasta hätätilanteesta. Toimenpiteiden ansiosta nämä EU-maat voivat ottaa käyttöön nopeita prosesseja tilanteen hallitsemiseksi. Samalla noudatetaan kaikilta osin perusoikeuksia ja kansainvälisiä velvoitteita, joihin sisältyy myös palauttamiskiellon periaate.

Komission ehdotus on jatkoa Eurooppa-neuvoston komissiolle esittämälle pyynnölle ehdottaa tarvittavia muutoksia EU:n oikeudelliseen kehykseen ja konkreettisia toimenpiteitä, joita tuetaan riittävällä rahoituksella, jotta voidaan varmistaa välitön ja asianmukainen reagointi EU:n lainsäädännön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, perusoikeudet mukaan lukien.

Komission ehdottamat toimenpiteet perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 78 artiklan 3 kohtaan, ja ne tulevat voimaan, kun neuvosto on hyväksynyt ne. Euroopan parlamenttia kuullaan asiasta.

Ehdotukseen sisältyvät toimenpiteet ovat luonteeltaan poikkeuksellisia. Ne ovat voimassa kuuden kuukauden ajan, ellei niitä jatketa tai kumota. Niitä sovelletaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin, jotka ovat saapuneet laittomasti EU:n alueelle Valko-Venäjältä ja ovat rajan läheisyydessä, sekä henkilöihin, jotka saapuvat rajanylityspaikoille.

Ehdotuksen tärkeimmät osat ovat seuraavat:

Ulkorajoilla sovellettava muuttoliike- ja turvapaikkahallinnan hätätilannemenettely:

Latvialla, Liettualla ja Puolalla on mahdollisuus pidentää turvapaikkahakemusten rekisteröintiaikaa nykyisistä 3–10 päivästä neljään viikkoon. Nämä EU-maat voivat myös soveltaa turvapaikkamenettelyä rajalla.

Jäsenvaltiot keskittyvät vastaanotto-olosuhteissa perustarpeisiin, kuten tilapäismajoitukseen, ruokaan, veteen, vaatteisiin, riittävään terveydenhuoltoon ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden auttamiseen ihmisarvoa kunnioittaen.

Palauttamismenettelyn osalta asianomaiset EU-maat voivat soveltaa yksinkertaistettuja ja nopeampia kansallisia menettelyjä, myös sellaisten henkilöiden palauttamiseen, joiden kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset on hylätty tässä yhteydessä.

Käytännön tuki ja yhteistyö:

EU:n virastot ovat valmiina auttamaan jäsenvaltioita niiden pyynnöstä. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) voi auttaa rekisteröimään ja käsittelemään hakemuksia sekä huolehtimaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden seulonnasta. Lisäksi se voi tukea vastaanottotilojen hallinnointia, suunnittelua ja varmistaa niiden asianmukaisuuden. Rajavalvontatoimiin, kuten seulonta- ja palauttamisoperaatioihin, on saatavilla Frontexin lisätukea. Europolin tukea on saatavilla tiedustelutietojen toimittamista varten salakuljetuksen torjumiseksi.

Komissio, jäsenvaltiot ja EU:n virastot jatkavat yhteistyötään. Jäsenvaltioiden on muun muassa jatkettava asiaankuuluvien tietojen ja tilastojen toimittamista EU:n muuttoliikettä käsittelevän varautumis- ja kriisinhallintaverkoston kautta.

Komissio arvioi tilannetta säännöllisesti uudelleen ja voi ehdottaa neuvostolle näiden väliaikaisten toimenpiteiden voimassaolon jatkamista tai niiden kumoamista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6447

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
1. joulukuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto