Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli1. kesäkuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Suurin osa Euroopan uimavesistä täyttää tiukimmat laatuvaatimukset

Tänään julkaistun vuoden 2020 uimavesiraportin mukaan lähes 83 % Euroopan uimarannoista kuului EU:n laatuluokkaan ”erinomainen”. Suomessa laadultaan erinomaisia oli 88,8 % uimapaikoista.

Euroopan ympäristökeskuksen yhteistyössä Euroopan komission kanssa laatima tuorein arviointi perustuu 22 276 uimarannan seurantaan eri puolilla Eurooppaa vuonna 2020. Seuranta kattaa EU-maiden lisäksi myös Albanian ja Sveitsin.

Erinomaisiksi luokiteltujen Euroopan rannikkoalueiden ja sisämaan uimarantojen osuus on asettunut viime vuosina noin 85 %:iin. Vuonna 2020 tämä osuus oli 82,8 %.

Vuonna 2020 seuratuista uimarannoista 93 % täytti vähimmäislaatuvaatimukset.

Viidessä maassa eli Kyproksessa, Itävallassa, Kreikassa, Maltassa ja Kroatiassa yli 95 % uimavesistä oli erinomaisessa kunnossa.

Kaksi kolmesta Euroopan uimarannasta sijaitsee rannikkoalueella. Raportin tulokset antavat uimareille osviittaa siitä, mistä löytyvät puhtaimmat uimavedet. Monet uimavedet jäivät tässä arvioinnissa kuitenkin luokittelematta, koska pandemiarajoitusten vuoksi näytteitä ei saatu kerättyä tarpeeksi.

Vuonna 2020 Euroopassa oli yhteensä 296 huonolaatuista uimarantaa (1,3 % kaikista uimarannoista). Myös suomalaisista uimarannoista ”huonon” laatuarvosanan sai 1,3 % tutkituista eli 4 uimarantaa.

Uimavedet luokitellaan havaittujen ulosteperäisten bakteerien määrän perusteella uimavesidirektiivin laatuluokkiin ”huono”, ”riittävä”, ”hyvä” tai ”erinomainen”. Jos uimaveden laatu luokitellaan huonoksi, EU-maan on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin, esim. kiellettävä uiminen tai suositeltava uimisen välttämistä, tiedotettava asiasta yleisölle ja ryhdyttävä toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Huonolaatuisten uimarantojen osuus on laskenut hieman vuodesta 2013. Ongelmia liittyy edelleen erityisesti pilaantumislähteiden arviointiin ja yhdennetyn vesihuollon käyttöönottoon. Uimarannoilla, joilla pilaantumisen alkuperää tai syytä on vaikea tunnistaa, tarvitaan erityisiä selvityksiä pilaantumislähteistä.

Komissio on hiljattain käynnistänyt uimavesidirektiivin uudelleentarkastelun. Tarkastelu kuuluu osana saasteettomuuteen tähtäävään toimintasuunnitelmaan. Tavoitteena on arvioida, voidaanko voimassa olevilla säännöillä edelleen suojella kansanterveyttä ja parantaa uimavesien laatua, vai ovatko muutokset tarpeen.

Uimavesiraportin lisäksi Euroopan ympäristökeskus on julkaissut myös päivitetyn interaktiivisen kartan, josta käy ilmi kunkin uimarannan tilanne. Lisäksi saatavilla on maakohtaisia raportteja ja tarkempia tietoja uimavesidirektiivin täytäntöönpanosta eri maissa.

Lisätietoa ja Euroopan ympäristökeskuksen interaktiivinen kartta:

https://discomap.eea.europa.eu/bathingwaterstory/

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_2703

Uimavesien laadusta Valviran sivuilla:

https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/uimavesi

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
1. kesäkuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto