Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli15. syyskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Suomalainen Michaela Moua koordinoi EU:n taistelua rasismia vastaan

Michaela Moua
Copyright Priscilla Osei

EU on viimeisen vuoden aikana ryhtynyt vastustamaan rasismia alueellaan entistä ponnekkaammin. Syyskuussa 2020 tuli voimaan EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma, joka sisältää toimenpiteitä viiden vuoden ajanjaksolle. Maaliskuussa 2021 pidettiin ensimmäinen rasisminvastainen huippukokous. Toukokuussa suomalainen Michaela Moua nimitettiin EU:n ensimmäiseksi rasismintorjunnan koordinaattoriksi.

Rasistinen kohtelu on yhä arkipäivää lukuisille EU:n kansalaisille. Se voi ilmetä huuteluna ja häirintänä, väkivaltana, syrjintänä arjen tilanteissa tai rakenteellisena epätasa-arvona. Kansainvälisenä rotusyrjinnän vastaisena päivänä 21.3.2021 EU:n ulkoasiainedustaja antoi Euroopan unionin puolesta julkilausuman, jossa tunnustettiin rasismin ilmeneminen eurooppalaisen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla ja kaikissa rakenteissa sekä sitouduttiin rasismin, rotusyrjinnän ja muukalaisvihan poistamiseen.

Suomalainen Michaela Moua nimitettiin keväällä 2021 EU:n ensimmäiseksi rasismintorjunnan koordinaattoriksi. Kansainvälistä politiikkaa opiskellut Moua työskenteli ennen EU-virkanimitystään yhdenvertaisuusasiantuntijana Suomen oikeusministeriössä, jossa hän johti mm. kaksivuotista rasismin, syrjinnän ja häirinnän vastaista EU-hanketta. Hän on ollut aktiivinen myös järjestökentällä.

Rasisminvastaisena koordinaattorina Mouan tehtävä on varmistaa EU:n syksyllä 2020 julkistaman rasisminvastaisen toimintasuunnitelman toimeenpano. Osana toimenkuvaansa Moua tekee tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Hän pyrkii kuulemaan rasismia ja syrjintää kokevien, etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten huolenaiheet ja välittämään ne komissiolle. Moua pitää tiivistä yhteyttä myös EU:n jäsenmaiden, Euroopan parlamentin ja muiden eurooppalaisten ja kansainvälisten instituutioiden sekä tutkijoiden kanssa.

Instituutiot keskiössä taistelussa rakenteellista rasismia vastaan

”Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja syrjimättömyys kuuluvat EU:n peruspilareihin. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että rasismi ja syrjintä ovat ongelma kautta EU:n. Instituutiot, kuten Euroopan unioni, ovat keskiössä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa, ja niiden tulisi näin ollen johtaa rasisminvastaista työtä. Tilanteen korjaaminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa”, Moua toteaa.

EU:n rasisminvastainen toimintasuunnitelma sisältääkin lähes 80 toimenpidettä, joilla pyritään vaikuttamaan rasismin eri tasoihin, yksilötasolla ilmenevästä rasismista aina rakenteelliseen rasismiin, esimerkiksi työelämässä, koulutuksessa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Toimintasuunnitelma on tärkeä työkalu, sillä se antaa selkeät tavoitteet, päämäärät ja aikataulut, joita Moua ja hänen tiiminsä koordinoivat. Toimintasuunnitelman toimeenpanosta tehdään puoliväliselvitys, jolla varmistetaan, että sitä toteutetaan tehokkaasti.

EU ei kuitenkaan voi toimia irrallaan jäsenmaistaan, jotka ovat keskeisessä roolissa rasisminvastaisessa työssä. Jäsenmailta odotetaan omia kansallisia rasisminvastaisia toimintasuunnitelmia vuoden 2022 loppuun mennessä. Niiden avuksi on asetettu alaryhmä unionin toimintasuunnitelman kansallista täytäntöönpanoa varten. Se kehittää parhaillaan ohjaavia periaatteita kansallisten suunnitelmien prosessien tukemiseksi. Näiden periaatteiden on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Paljon on tehty, vielä enemmän edessä

Sen jälkeen, kun EU:n rasisminvastainen toimintasuunnitelma julkaistiin noin vuosi sitten, on ehtinyt tapahtua paljon. Huippukokouksen pitämisen ja rasisminvastaisen koordinaattorin nimityksen lisäksi suunnitelman puitteissa on luotu pysyvä kansalaisyhteiskuntafoorumi, jonka tehtävänä on tukea komissiota rasisminvastaisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa.

”Komissio on kannustanut ja tukenut jäsenmaita kansallisten ohjelmien luomisessa ja toteuttamisessa ja jatkaa tätä työtä edelleen. Lisäksi on luotu tietosuojalainsäädännön mukainen ohjeistus syrjintätiedon keruuseen eriteltynä etnisyyden mukaan. Valmis ohjeistus esitetään tulevassa korkean tason pyöreän pöydän keskustelussa 30. syyskuuta”, Moua kertoo.

Ohjelmakaudella 2021–2027 edessä on esimerkiksi jäsenmaiden sosiaalisen inkluusion tukeminen ja työ sen eteen, että kaikilla olisi tasavertainen pääsy työmarkkinoille, koulutuspalveluihin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. Asumiseen liittyvää syrjintää ja eriytymistä pyritään ehkäisemään. Toimenpiteitä on luvassa myös mm. tekoälyn syrjimättömyyteen ja vihapuheen torjuntaan liittyen.

Euroopan unionin virallinen motto on ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”, ja unionin lainsäädännön mukaan rotuun tai syntyperään perustuva syrjintä on kiellettyä. Pohjimmiltaan EU:n rasisminvastaisen työn ja toimintasuunnitelman avulla pyritään varmistamaan, että kaikkia ihmisiä kohdellaan Euroopassa yhdenvertaisesti, tasa-arvoisesti ja yhtäläisiä ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Tiedot

Julkaisupäivä
15. syyskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto