Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel15 september 2021Representationen i Finland

Finländska Michaela Moua samordnar åtgärder mot antirasism i EU

EU on viimeisen vuoden aikana ryhtynyt vastustamaan rasismia alueellaan entistä ponnekkaammin. Syyskuussa 2020 tuli voimaan EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma , joka sisältää toimenpiteitä viiden vuoden ajanjaksolle. Maaliskuussa 2021...

Michaela Moua
Copyright Priscilla Osei

EU har satsat alltmer på att bekämpa rasism inom sitt territorium under det senaste året. EU:s handlingsplan mot rasism, som trädde i kraft hösten 2020, omfattar åtgärder som ska genomföras under en femårsperiod. Våren 2021 hölls det första toppmötet mot rasism, och finländskan Michaela Moua utsågs till EU:s första samordnare för antirasism. Före EU-utnämningen arbetade Moua som jämställdhetsexpert vid justitieministeriet i Finland, där hon bland annat ledde ett EU-projekt mot rasism, diskriminering och trakasserier. ”Jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering är grundpelare i EU, men undersökningar den senaste tiden visar att rasism och diskriminering ändå är ett problem i hela EU. Institutionerna, däribland EU, står i centrum när det gäller att åstadkomma förändringar i samhället och borde därför leda arbetet mot rasism. Det krävs en övergripande strategi för att problemet ska kunna åtgärdas”, konstaterar Moua.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!URjMvM

Översikt

Publiceringsdatum
15 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland