Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli8. syyskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Strateginen ennakointiraportti 2021: EU:n toimintakyvyn ja -vapauden tehostaminen pitkällä aikavälillä

Komissio hyväksyi tänään toisen strategisen ennakointiraporttinsa ”EU:n toimintakyky ja -vapaus”. Siinä esitetään näkökulmia, joilla voidaan vahvistaa EU:n avointa strategista riippumattomuutta yhä moninapaisemmassa ja kiistojen leimaamassa...

Komissio eritteli raportissaan neljä megatrendiä, joilla on suuri vaikutus EU:hun. Nämä ovat ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet, hyperyhteenliitettävyys ja teknologinen muutos, demokratiaan ja arvoihin kohdistuva paine sekä muutokset maailmanjärjestyksessä ja väestörakenteessa.

Raportissa mainitaan myös 10 toiminta-alaa, joilla voidaan vahvistaa EU:n avointa strategista riippumattomuutta ja maailmanlaajuista johtoasemaa vuoteen 2050 asti. Strateginen ennakointi on siksi edelleen tarpeellista komission työohjelmissa ja painopisteiden asettamisessa.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen peräänkuulutti toimintakyvyn vahvistamista. ”Euroopan kansalaiset kokevat lähes päivittäin, että maailmanlaajuiset haasteet, kuten ilmastonmuutos ja digitaalinen siirtymä, vaikuttavat suoraan heidän elämäänsä. Meistä kaikista voi tuntua siltä, että demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja kyseenalaistetaan sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolella tai että Euroopan olisi mukautettava ulkopolitiikkaansa muuttuvan maailmanjärjestyksen vuoksi. Hyvissä ajoin saatavat luotettavat tiedot tällaisista suuntauksista auttavat meitä puuttumaan näihin tärkeisiin ongelmiin ja ohjaamaan unionia myönteiseen suuntaan.

Kymmenen strategista toiminta-alaa:

  1. kestävien ja sopeutumiskykyisten terveys- ja elintarvikejärjestelmien varmistaminen
  2. hiilettömän ja kohtuuhintaisen energian turvaaminen
  3. datanhallinnan, tekoälyn ja huipputeknologian valmiuksien vahvistaminen
  4. kriittisten raaka-aineiden toimitusten turvaaminen ja monipuolistaminen
  5. johtoaseman varmistaminen standardien laadinnassa
  6. kestävien ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien talous- ja rahoitusjärjestelmien perustaminen
  7. EU:n tavoitteita vastaavien taitojen ja kykyjen kehittäminen ja säilyttäminen
  8. turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien sekä avaruuteen pääsyn vahvistaminen
  9. yhteistyön tekeminen globaalien kumppaneiden kanssa rauhan, turvallisuuden ja vaurauden edistämiseksi kaikille
  10. instituutioiden häiriönsietokyvyn vahvistaminen.

Strateginen ennakointi tukee komissiota sen pyrkiessä saavuttamaan puheenjohtaja von der Leyenin asettamat kuusi päätavoitetta. Vuotuisia strategisia ennakointiraportteja on laadittu vuodesta 2020 alkaen.

Tukeakseen ennakointivalmiuksia kaikkialla EU:ssa komissio on ollut mukana perustamassa EU:n ennakointiverkostoa, johon kuuluvat tulevaisuusministerit kaikista 27 jäsenmaasta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_4581

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
8. syyskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto