Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel8 september 2021Representationen i Finland

Den strategiska framsynsrapporten 2021 – en förstärkning av EU:s långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet

EU-kommissionen antar i dag den andra årliga strategiska framsynsrapporten, ”EU:s kapacitet och handlingsfrihet”. I rapporten presenteras perspektiv som kan stärka EU:s öppna strategiska autonomi i en alltmer multipolär och ifrågasatt världsordning....

Kommissionen har identifierat fyra megatrender som påverkar EU i stor utsträckning. Det handlar om klimatförändringar och andra miljömässiga utmaningar, digital hyperkonnektivitet och teknisk omställning, angrepp på demokratin och värden samt förändringar i världsordningen och demografin.

I rapporten fastställs även tio åtgärdsområden som ska stärka EU:s öppna strategiska autonomi och globala ledarskap till år 2050. Den strategiska framsynen fortsätter på så vis att genomsyra kommissionens arbetsprogram och prioriteringar.

– EU:s invånare upplever nästan dagligen att globala utmaningar, såsom klimatförändringar och den digitala omställningen, har en direkt inverkan på deras liv, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vi känner att vår demokrati och våra europeiska värden ifrågasätts, både externt och internt, eller att Europa måste anpassa sin utrikespolitik på grund av den förändrade världsordningen. Tidigare och bättre information om sådana tendenser kommer hjälpa oss att hantera dessa viktiga frågor i tid och styra unionen i en positiv riktning.

Tio strategiska områden för politiska åtgärder:

  1. Säkerställa hållbara och resilienta hälso- och sjukvårdssystem och livsmedelssystem.
  2. Säkra energi till rimligt pris och fasa ut fossila bränslen.
  3. Stärka kapaciteten inom datahantering, artificiell intelligens och spetsteknologi.
  4. Säkra och diversifiera tillgången till kritiska råvaror.
  5. Sträva efter världsledande EU-standarder.
  6. Bygga resilienta och framtidssäkra ekonomiska och finansiella system.
  7. Utveckla och bibehålla färdigheter och talanger som motsvarar EU:s ambitioner.
  8. Förbättra säkerhets- och försvarskapaciteten och tillgången till rymden.
  9. Arbeta med globala partner för att främja fred, säkerhet och välstånd för alla.
  10. Stärka institutionernas resiliens.

Strategisk framsyn stöder kommissionens arbete för att uppnå ordförande Ursula von der Leyens sex övergripande ambitioner. Sedan 2020 utarbetas årliga strategiska framsynsrapporter.

För att bygga en framsynskapacitet runtom i EU har kommissionen inrättat det EU-omfattande nätverket för framsyn, med 27 framtidsministrar från alla medlemsländer.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_4581

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
8 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland