Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote15. heinäkuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Rikkomusmenettely: komissio huomauttaa Suomea kolmesta lainsäädännöllisestä velvoitteesta

Euroopan unionin lippu
Euroopan unionin lippu

Komissio julkaisi tänään heinäkuun koosteen rikkomuspäätöksistä. Komissio huomauttaa Suomea kolmesta lainsäädännöllisestä velvoitteesta, jotka koskevat ympäristö-, energia- ja ilmasto- sekä oikeusasioita.  Rikkomusmenettelypäätösten säännöllinen kooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Ympäristö: ilmanlaatu

Komissio kehottaa Irlantia ja Suomea saattamaan EU:n ilmanlaatusäännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään. Irlanti ja Suomi eivät ole saattaneet asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään tiettyjä ilmanlaatudirektiivin vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi näytteenottopaikkoja, tietojen laatutavoitteita ja yleisölle tiedottamista. Sen takia komissio lähettää viralliset ilmoitukset näille jäsenmaille, joilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja korjata komission esiin tuomat puutteet. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta, se voi päättää antaa perustellun lausunnon.

Oikeusasiat: väärinkäytösten paljastajien suojelu

Komissio on tänään päättänyt ottaa seuraavan askeleen rikkomusmenettelyssä 15:tä jäsenvaltiota vastaan, mukaan lukien Suomi. Komissio lähettää näille maille perustellun lausunnon, sillä nämä EU-maat eivät ole panneet kokonaisuudessaan täytäntöön unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettua direktiiviä (direktiivi 2019/1937). Määräaika direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa päättyi 17. joulukuuta 2021. Komissio lähetti tammikuussa 2022 viralliset ilmoitukset 24 jäsenvaltiolle, koska ne eivät olleet saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä eivätkä ilmoittaneet komissiolle täytäntöönpanotoimenpiteistä asetetussa määräajassa. Mainituista jäsenvaltioista 15 ei ole vieläkään hyväksynyt täytäntöönpanotoimenpiteitä, ja niillä on kaksi kuukautta aikaa vastata komission perusteltuihin lausuntoihin. Jos vastaukset eivät ole tyydyttäviä, komissio voi päättää haastaa kyseiset jäsenvaltiot EU:n tuomioistuimeen.

Energia ja ilmasto: rakennusten energiatehokkuus

Komissio kehottaa Bulgariaa, Latviaa, Suomea, Tsekkiä ja Viroa saattamaan rakennusten energiatehokkuutta koskevan muutetun direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio päätti tänään lähettää perustellut lausunnot näille maille. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 10. maaliskuuta 2020. Näille jäsenvaltioille lähetettiin virallinen ilmoitus toukokuussa 2020, koska ne eivät olleet ilmoittaneet direktiivin täysimääräisestä täytäntöönpanosta. Mailla on nyt kaksi kuukautta aikaa noudattaa täytäntöönpanovelvoitetta ja ilmoittaa asiasta komissiolle. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asiat EU:n tuomioistuimeen.

Taustaa

Lisätietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa Usein kysyttyä. Tarkempia tietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/INF_22_3768

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

Tiedot

Julkaisupäivä
15. heinäkuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto