Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote2. joulukuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Rikkomispäätökset: komissio aloittaa rikkomusmenettelyn Suomea kohtaan säänneltyjen ammattien sisämarkkinoita ja petostentorjuntaa koskien

Euroopan unionin lippu
Euroopan unionin lippu

Komissio on julkaissut rikkomusmenettelyjen joulukuun koosteen, joka sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Suhteellisuusarviointi: Komissio kehottaa Suomea ja 17:ää muuta jäsenvaltiota vahvistamaan säänneltyjen ammattien sisämarkkinoita

Komissio on päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyn Itävaltaa, Bulgariaa, Kroatiaa, Tšekkiä, Tanskaa, Suomea, Ranskaa, Saksaa, Kreikkaa, Unkaria, Liettuaa, Alankomaita, Puolaa, Portugalia, Romaniaa, Slovakiaa, Sloveniaa ja Ruotsia vastaan, koska ne eivät ole panneet asianmukaisesti täytäntöön suhteellisuusarviointia koskevia EU:n sääntöjä ennen uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä (direktiivi (EU) 2018/958). Direktiivissä säädetään kriteereistä, joilla estetään tarpeettoman raskaat kansalliset säännöt, jotka voivat vaikeuttaa pätevien hakijoiden pääsyä monenlaisiin eri ammatteihin tai niiden harjoittamista.

Suhteellisuusarviointia koskevien EU:n sääntöjen puutteellinen täytäntöönpano voi viime kädessä haitata kuluttajia kohtuuttomien hintojen muodossa, heikentää innovatiivisten palvelujen kehitystä tai jopa johtaa tärkeiden palvelujen riittämättömään saatavuuteen.

Asianomaisilla jäsenvaltioilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission esittämiin väitteisiin. Muussa tapauksessa komissio voi päättää lähettää niille perustellun lausunnon. Asiaa käsittelevä lehdistötiedote löytyy tästä linkistä.

Petostentorjunta: Komissio kehottaa Suomea ja seisemää muuta jäsenvaltiota saattamaan unionin talousarvioon kohdistuvien petosten torjuntaa koskevat EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään

Komissio on päättänyt aloittaa rikkomusmenettelyn Kroatiaa, Suomea, Kreikkaa, Latviaa, Luxemburgia, Portugalia, Romaniaa ja Espanjaa vastaan, koska ne eivät ole saattaneet asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntaa rikosoikeudellisin keinoin koskevia EU:n sääntöjä (direktiivi (EU) 2017/1371).

Nämä säännöt, jotka ovat osa komission yleistä petostentorjuntastrategiaa, suojaavat EU:n talousarviota yhdenmukaistamalla määritelmiä, seuraamuksia, lainkäyttövaltaa koskevia sääntöjä ja vanhentumisaikoja, jotka liittyvät petoksiin ja muihin EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttaviin rikkomuksiin. Jäsenvaltioiden on saatettava nämä säännöt asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään, jotta Euroopan syyttäjänvirasto voi suorittaa tehokkaita tutkinta- ja syytteeseenpanotoimia. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 6. heinäkuuta 2019.

Näillä kahdeksalla jäsenvaltiolla, joille komissio tänään antaa ilmoituksen, on nyt kaksi kuukautta aikaa selventää toimenpiteitä, joita ne ovat toteuttaneet varmistaakseen direktiivin asianmukaisen ja täysimääräisen saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Komissio kehottaa Suomea ja kahdeksaa muuta jäsenvaltiota saattamaan ajan tasalle kansalliset lait, joilla myönnetään vapautus joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista annetun asetuksen nojalla toimiluvan saaneille yhteisöille

Komissio on tänään päättänyt lähettää perustellut lausunnot Alankomaille, Italialle, Liettualle, Virolle, Suomelle, Latvialle, Bulgarialle, Kreikalle ja Espanjalle, koska ne eivät ole ilmoittaneet rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2020/1504 kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Tämän direktiivin tarkoituksena on vapauttaa tuoreen, joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista annetun asetuksen nojalla toimiluvan saaneet yhteisöt rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin vaatimuksista ja varmistaa, että kaikkiin asetuksen soveltamisalaan kuuluviin joukkorahoitusalustoihin sovelletaan samoja johdonmukaisia sääntöjä riippumatta siitä, missä päin EU:ta ne toimivat.

Tämä hyödyttää niin sijoittajia, koska sijoitusmahdollisuuksia tulee lisää ja kaikkialla EU:ssa on käytössä johdonmukaiset suojatoimenpiteet, kuin alkuvaiheen rahoitusta tarvitsevia yrityksiä, mikä lisää innovointia ja kasvua EU:ssa.

Määräaika näiden sääntöjen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 10. toukokuuta 2021. Asianomaiset jäsenvaltiot eivät ole tähän mennessä ilmoittaneet toimenpiteistä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Jos komissio ei saa näiltä jäsenvaltioilta tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi päättää nostaa kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoja EU:n rikkomusmenettelystä on asiakirjassa Usein kysyttyä. Tarkempia tietoja kaikista komission päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_21_6201

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
2. joulukuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto