Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote8. helmikuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

​​​​​​​Pelastuspalvelu: EU asettaa katastrofeista selviytymistä koskevat tavoitteet

Pelastuspalvelu: EU asettaa katastrofeista selviytymistä koskevat tavoitteet

Euroopan komissio antoi tänään suosituksen ja tiedonannon yhteisistä pelastuspalvelualan tavoitteista katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden parantamiseksi. Tavoitteilla pyritään valmistamaan Euroopan maita paremmin luonnononnettomuuksiin, kuten maanjäristyksiin, tulviin ja metsäpaloihin.

Riskiympäristö on nopeassa muutoksessa. Euroopan katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevilla tavoitteilla parannetaan EU:n, sen jäsenmaiden ja EU:n pelastuspalvelumekanismin osallistujamaiden valmiuksia ennakoida ja kestää tulevien katastrofien ja hätätilanteiden vaikutuksia. Euroopan komissio on määritellyt tätä varten tiiviissä yhteistyössä jäsenmaiden kanssa viisi yhteistä tavoitetta.

Euroopan katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevat viisi tavoitetta ovat

1. Ennakointi – Riskien arvioinnin, ennakoinnin ja katastrofiriskien hallinnan suunnittelun parantaminen: EU:hun kohdistuvien riskien monimutkaisuuden ja keskinäisen riippuvuuden vuoksi on tärkeää tunnistaa kriittisten alojen haavoittuvuudet ja ennakoida vaaroja ja uhkia.

2. Varautuminen – Väestön riskitietoisuuden lisääminen ja riskeihin varautumisen tehostaminen: Parantamalla väestön riskitietoisuutta ja riskeihin varautumista voidaan pienentää katastrofien vaikutuksia.

3. Varoittaminen – Ennakkovaroittamisen tehostaminen: Tehostamalla ennakkovaroitusjärjestelmiä varmistetaan, että kansalliset, alueelliset ja paikalliset varoitukset tavoittavat oikeat ihmiset ajoissa.

4. Avustustoimet – Unionin pelastuspalvelumekanismin avustusvalmiuksien parantaminen: Parantamalla edelleen EU:n pelastuspalvelumekanismin avustusvalmiuksia EU voi auttaa paikkaamaan kriittisiä puutteita ja estää tilanteen pahenemisen, kun jonkin maan omat valmiudet ovat ylikuormittuneet.

5. Turvaaminen – Pelastuspalvelujärjestelmän lujuuden varmistaminen: Pelastuspalvelujärjestelmien on pystyttävä toimimaan ympärivuorokautisesti katastrofien aikana ja jälkeen, jolloin niitä tarvitaan eniten. Toiminnanjatkuvuussuunnitelmien ja -menettelyjen päivittäminen sekä koordinointi ja tiedonvaihto eri alojen välillä ja myös kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjien kanssa auttavat pelastuspalvelujärjestelmiä toimimaan kaikkina aikoina.

Euroopan komissio käynnistää näiden viiden tavoitteen täytäntöönpanon kutakin tavoitetta edistävällä lippulaivahankkeella. Yksi lippulaivahanke on esimerkiksi preparEU, yleiseurooppalainen kansalaisille suunnattu katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskeva tiedotusohjelma.

Taustaa

Kun hätätilanne jossakin maassa on niin suuri, että maan omat toimintavalmiudet eivät riitä, se voi pyytää apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Kun mekanismi on aktivoitu, EU:n hätäavun koordinointikeskus koordinoi ja rahoittaa EU:n jäsenmaiden ja kahdeksan muun osallistujamaan (Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Islanti, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki) tarjoamaa apua. Unionin katastrofivalmiutta ja -palautuvuutta koskevissa tavoitteissa on määritetty painopistealat ja niihin liittyvät tavoitteet EU:n pelastuspalvelumekanismin ja jäsenmaiden katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden parantamiseksi. Tavoitteet eivät ole sitovia mutta ne muodostavat yhteisen lähtökohdan ennaltaehkäisyn ja varautumisen tukemiselle sellaisten katastrofien varalta, jotka vaikuttavat samanaikaisesti vähintään kahteen maahan.

EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta toimitetaan parhaillaan apua Turkkiin maanantaisen maanjäristyksen uhrien auttamiseen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_599     

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

Tiedot

Julkaisupäivä
8. helmikuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto