Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote7. joulukuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Pääomamarkkinaunioni: ehdotuksia määritystoiminnasta, yritysten maksukyvyttömyydestä ja yritysten listautumisesta EU:n pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden lisäämiseksi

CMU

Euroopan komissio on tänään esittänyt toimenpiteitä, joilla EU:n pääomamarkkinaunionia viedään eteenpäin. Tarkoituksena on  

 • tehdä EU:n määrityspalveluista houkuttelevampia ja häiriönsietokykyisempiä, mikä tukee EU:n avointa strategista riippumattomuutta ja rahoitusvakauden säilymistä
 • yhdenmukaistaa tiettyjä yritysten maksukyvyttömyyssääntöjä kaikkialla EU:ssa niin, että säännöistä tulee tehokkaampia ja niillä voidaan edistää sijoittamista maasta toiseen
 • keventää uuden listautumissäädöksen avulla kaikenkokoisten yritysten – ja erityisesti pk-yritysten – hallinnollista taakkaa, jotta ne voivat helpommin saada julkista rahoitusta listautumalla pörsseihin.

Määritystoiminta

EU tarvitsee turvallista, vakaata ja houkuttelevaa määritystoimintaa, jotta pääomamarkkinaunioni toimisi hyvin. Jos määritys ei toimi tehokkaasti, finanssilaitosten, yritysten ja sijoittajien riskit ja kustannukset kasvavat, kuten vuoden 2008 finanssikriisi osoitti.

Tänään on ehdotettu seuraavia toimenpiteitä: 

 • Määritysympäristön houkuttelevuutta lisätään antamalla määrityspalveluja tarjoaville keskusvastapuolille mahdollisuus laajentaa tuotevalikoimaansa nopeammin ja helpommin ja tarjoamalla EU:n markkinaosapuolille lisää kannustimia hoitaa määritys ja lisätä likviditeettiä EU:n keskusvastapuolissa.
 • Turvallisen ja häiriöitä sietävän määritysjärjestelmän luomista edistetään vahvistamalla keskusvastapuolia koskevaa EU:n valvontakehystä ja hyödyntämällä kokemuksia, joita on saatu energiamarkkinoiden viimeaikaisesta kehityksestä Venäjän käydessä sotaa Ukrainassa. Esimerkiksi vakuuksien muutospyyntöjen läpinäkyvyyttä lisätään, jotta markkinaosapuolilla (energiayritykset mukaan lukien) olisi paremmat mahdollisuudet ennakoida niitä
 • Vähennetään EU:n ulkopuolisten maiden keskusvastapuoliin liittyviä EU:n markkinaosapuolten liiallisia vastuita, erityisesti kun on kyse johdannaisista, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on todennut järjestelmän kannalta merkittäviksi. Tänään annetussa ehdotuksessa edellytetään, että kaikilla asiaankuuluvilla markkinaosapuolilla on oltava aktiivinen tili EU:n keskusvastapuolessa, jotta ne voivat määrittää EU:ssa ainakin osan tietyistä järjestelmän kannalta merkittävistä johdannaissopimuksista. Tämä parantaa rahoitusvakauteen liittyvien riskien hallintaa EU:ssa.

Yritysten maksukyvyttömyys

Kullakin EU-maalla on erilainen maksukyvyttömyysjärjestelmä. Tämä on haaste muihin EU-maihin sijoittaville, joiden on sijoitusmahdollisuuksia arvioidessaan otettava huomioon 27 erilaista maksukyvyttömyyssäännöstöä.

Tänään annetun ehdotuksen sisältö on seuraava:

 • Tiettyjä maksukyvyttömyysmenettelyjen osa-alueita yhdenmukaistetaan kaikkialla EU:ssa. Ehdotus sisältää muun muassa sääntöjä, jotka koskevat
  • toimia konkurssipesän varojen säilyttämiseksi (estetään velallisten toimet, jotka alentaisivat velkojille jaettavien varojen määrää)
  • velkojainkokouksia, joilla varmistetaan, että konkurssipesän varat jaetaan oikeudenmukaisesti velkojien kesken
  • ns. pre-pack-menettelyjä (joissa liiketoiminnan myynnistä sovitaan ennen maksukyvyttömyysmenettelyn alkamista)
  • ja johdon velvollisuutta hakea ajoissa maksukyvyttömyysmenettelyyn asettamista, jotta vältetään yrityksen arvon heikkeneminen.
 • Mikroyrityksiä varten otetaan käyttöön yksinkertaistettu järjestelmä, jolla alennetaan niiden purkamisesta aiheutuvia kustannuksia ja annetaan yritysten omistajille mahdollisuus vapautua veloista ja aloittaa uudestaan yrittäjinä.
 • EU-maat velvoitetaan laatimaan tietokooste, jossa ne esittävät yhteenvedon kansallisen maksukyvyttömyyslainsäädäntönsä keskeisistä osatekijöistä ulkomaisten sijoittajien päätöksenteon helpottamiseksi.

Näillä toimenpiteillä edistetään sijoittamista sisämarkkinoilla maasta toiseen, alennetaan yritysten pääomakustannuksia ja viime kädessä edistetään EU:n pääomamarkkinaunionia. Ehdotuksen hyötyjen odotetaan olevan yli 10 miljardia euroa vuodessa.

Listautumissäädös

Kun yritykset listautuvat julkisille markkinoille, niille asetetaan huomattavia vaatimuksia. Esimerkiksi tarjousesitteet voivat olla jopa 800-sivuisia.

Tänään ehdotettujen muutosten sisältö on seuraava:

 • Asiakirjoja, joita yritysten on laadittava listautuakseen julkisille markkinoille, yksinkertaistetaan ja kansallisten valvojien prosesseja virtaviivaistetaan. Tämä nopeuttaa listautumista ja mikäli mahdollista alentaa kustannuksia. On esimerkiksi arvioitu, että EU:ssa listautuvat yritykset säästävät noin 100 miljoonaa euroa vuodessa, kun sääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset pienenevät, ja 67 miljoonaa euroa vuodessa pelkästään sen ansiosta, että esitesääntöjä yksinkertaistetaan.
 • Joitakin markkinoiden väärinkäyttöä koskevia vaatimuksia yksinkertaistetaan ja selvennetään vaarantamatta kuitenkaan markkinoiden eheyttä.
 • Yrityksiä autetaan lisäämään näkyvyyttään sijoittajien keskuudessa kannustamalla lisäämään sijoitustutkimusta erityisesti pk-yritysten osalta.
 • Yritysten omistajille annetaan mahdollisuus listautua pk-yritysten kasvumarkkinoille käyttämällä moniääniosakerakenteita, jotta omistajat voivat säilyttää riittävän määräysvallan yrityksessään listautumisen jälkeen, samalla kun suojellaan kaikkien muiden osakkeenomistajien oikeuksia.

Näillä toimenpiteillä pääomamarkkinaunionia viedään eteenpäin vähentämällä tarpeetonta byrokratiaa ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Tämä kannustaa yrityksiä listautumaan EU:n pääomamarkkinoille ja pysymään niillä. Helpompi pääsy julkisille markkinoille antaa yrityksille mahdollisuuden monipuolistaa ja täydentää saatavilla olevia rahoituslähteitä. 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_7348

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
7. joulukuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto