Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote17. tammikuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Osaaminen käyttöön Euroopassa: uutta nostetta EU:n alueille

EU-lippuja

Euroopassa on osaamista, mutta siitä on pidettävä huolta, varsinkin kun EU:ssa on käynnissä merkittävä väestörakenteen muutos. Tämä koskee erityisesti alueita, joilla työvoima vähenee ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on pieni, sekä alueita, joilta nuoria muuttaa pois enemmän kuin niille tulee.

Jos väestörakenteen muutokseen ei puututa, se aiheuttaa uusia ja kasvavia alueellisia eroja, kun joillain alueilla väestö ikääntyy ja alueet jäävät jälkeen väestömäärän ja työntekijöiden osaamisen kehityksessä. Tämä voi vaikuttaa haitallisesti EU:n häiriönsieto- ja kilpailukykyyn.

EU on sitoutunut siihen, ettei ketään eikä yhtäkään aluetta jätetä jälkeen. Tämän tavoitteen kannalta on ratkaisevan tärkeää pyrkiä parantamaan osaamiskehitysloukkuun joutuneiden alueiden häiriönsietokykyä ja houkuttelevuutta.

Tästä syystä komissio on ottamassa käyttöön ”osaamisen edistämismekanismin”. Sillä autetaan työikäisen väestön nopeasta vähenemisestä kärsiviä EU:n alueita kouluttamaan, pitämään ja houkuttelemaan ihmisiä ja saamaan alueille taitoja ja osaamista, joita ne tarvitsevat selvitäkseen väestörakenteen muutoksen vaikutuksista.

Mekanismi esitellään tänään annetussa tiedonannossa ”Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueilla”. Se on vuoden 2023 ensimmäinen keskeinen aloite, jolla edistetään komission ehdottamaa Euroopan osaamisen teemavuotta. Teemavuoden tavoitteena on antaa uutta pontta uudelleen- ja täydennyskoulutukseen. Tiedonannossa esitetään räätälöityjä ratkaisuja, kuten olemassa olevien EU:n rahastojen ja aloitteiden käyttö niiden alueiden tukemiseksi, joihin käynnissä oleva väestörakenteen muutos ja sen sivuvaikutukset vaikuttavat eniten. Toiseksi pyritään estämään alueellisten erojen kasvaminen ja uusien erojen syntyminen EU:ssa.

Komissio julkaisee tänään myös väestönmuutoksen vaikutuksia koskevan vuoden 2023 raporttinsa, jolla päivitetään vuoden 2020 väestöraporttia. Siinä tarkastellaan väestörakenteen suuntausten tämänhetkistä tilannetta. Lisäksi raportissa käsitellään viimeaikaisten tapahtumien, kuten brexitin, koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen vaikutuksia. Raportissa korostetaan, että EU:n tulevan vaurauden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi on ratkaisevan tärkeää vastata väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Näitä haasteita ovat väestön ikääntyminen, väestökato ja työikäisen väestön väheneminen mutta myös lisääntyvät alueelliset erot, kuten kaupunki- ja maaseutualueiden välisen kuilun kasvaminen.

Jotkin EU:n alueet ovat osaamiskehitysloukussa

EU-maiden työikäisen väestön määrä laskee jyrkästi. Se on vähentynyt 3,5 miljoonalla vuosina 2015–2020, ja sen odotetaan vähenevän vielä 35 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä.

Työikäisen väestön väheneminen, korkeakoulututkinnon suorittaneiden pieni osuus tai 15–39-vuotiaiden poismuutto vaikuttavat vakavasti 82 alueeseen 16 EU-maassa, joiden joukossa on myös Suomi. Suomessa haasteena on 15–39-vuotiaiden poismuutto, ja se koskee erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomea.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_145   

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. tammikuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto