Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli14. huhtikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 4 min

NextGenerationEU: Komissio valmistautuu hankkimaan jopa 800 miljardia euroa elpymisen rahoittamiseen

NextGenerationEU on tärkein väline, jolla EU tukee elpymistä koronaviruspandemiasta. EU rahoittaa välineen ottamalla lainaa pääomamarkkinoilta. Tarkoituksena on hankkia noin 800 miljardia euroa rahoitusta vuoden 2026 loppuun mennessä.

Budjettikomissaari Johannes Hahnin mukaan NextGenerationEU-välineellä tulee olemaan merkittävä rooli Euroopan pääomamarkkinoilla. ”Tänään esittelemme moottorin, joka saa NextGenerationEU-välineen liikkeelle. Rahoitusstrategiassa annetaan konkreettiset välineet NextGenerationEU-lainanoton toteuttamiseen, joten meillä on nyt käytössämme kaikki tarvittavat keinot yhteiskunnan ja talouden elpymisen käynnistämiseksi ja vihreän, digitaalisen ja kestävän kasvun tukemiseksi. Viesti on selvä: komissio on valmis toimimaan heti kun se on oikeudellisesti mahdollista” , Hahn korosti.

Lainanotto elpymisen rahoittamiseksi

NextGenerationEU on tärkein väline, jolla EU tukee elpymistä koronaviruspandemiasta. EU rahoittaa välineen ottamalla lainaa pääomamarkkinoilta. Tarkoituksena on hankkia noin 800 miljardia euroa rahoitusta vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lainanotto olisi keskimäärin noin 150 miljardia euroa vuodessa, minkä seurauksena EU:sta tulee yksi suurimmista euromääräisistä liikkeeseenlaskijoista. Kaikki lainat maksetaan takaisin vuoteen 2058 mennessä.

Komissio on ottanut lainaa markkinoilta jo aikaisemmin tukeakseen EU-maita ja EU:n ulkopuolisia maita. Koska NextGenerationEU-välinettä varten tarvitaan kuitenkin hyvin suuria määriä rahoitusta ja lainanotto on toistuvaa ja luonteeltaan monitahoista, komission on ollut tarpeen muuttaa pääomamarkkinastrategiaansa perusteellisesti.

Käyttöön otetaan uusi monipuolinen rahoitusstrategia, jolla vastataan näihin rahoitustarpeisiin. Strategian ansiosta komissio voi saada käyttöön rahoitusta silloin kun sitä tarvitaan ja varmistaa, että se saadaan markkinoilta ehdoin, jotka ovat EU-maiden ja niiden kansalaisten kannalta mahdollisimman edulliset.

Monipuolinen rahoitusstrategia pähkinänkuoressa

Komission laatimassa monipuolisessa rahoitusstrategiassa erilaiset rahoitusvälineet ja -tekniikat on yhdistetty markkinatoimijoille suunnattuun avoimeen ja läpinäkyvään viestintään.

Se sisältää seuraavat osatekijät:

· vuotuiset päätökset lainanotolla hankittavan rahoituksen määrästä ja puolivuosittainen tiedottaminen rahoitussuunnitelman tärkeimmistä osatekijöistä avoimuuden ja ennakoitavuuden tarjoamiseksi sijoittajille ja muille sidosryhmille

· jäsennellyt ja avoimet suhteet liikkeeseenlaskuohjelmaa tukeviin pankkeihin (päämarkkinatakaajien verkoston välityksellä)

· useiden erilaisten rahoitusvälineiden (keskipitkän ja pitkän aikavälin joukkolainat, joista osa lasketaan liikkeeseen NextGenerationEU-välineen vihreinä joukkolainoina, ja EU:n velkasitoumukset) yhdistelmä, jonka avulla on tarkoitus säilyttää joustava markkinoille pääsy ja hallita likviditeettitarpeita ja maturiteettiprofiilia

· huutokauppojen ja syndikointien yhdistelmä, jolla varmistetaan, että tarvittava rahoitus saadaan käyttöön kustannustehokkaasti ja edullisin ehdoin.

Lainanottotoimet perustuvat vankkaan hallinnointikehykseen, jolla varmistetaan toteutuksen johdonmukaisuus.

Komissio jatkaa tähän liittyvien toimiensa koordinointia muiden liikkeeseenlaskijoiden, myös EU-maiden ja ylikansallisten tahojen, kanssa.

Monipuolisen rahoitusstrategian tarjoama lisäarvo

Monipuolinen rahoitusstrategia auttaa komissiota saavuttamaan kaksi päätavoitettaan eli hankkimaan NextGenerationEU-välinettä varten tarvittavia merkittäviä rahoitusmääriä ja pitämään samalla kustannukset alhaisina ja toteutusriskin pienenä kaikkien EU-maiden ja niiden kansalaisten edun mukaisesti.

· Käyttämällä useita eri maturiteettiluokkia ja välineitä ja parantamalla rahoitustoimien ennakoitavuutta komissio varmistaa, että markkinoiden vastaanottokyky on hyvä. Velkapapereiden huutokauppaaminen tehostaa rahoitustoimia entisestään. Tämä auttaa vastaamaan suuriin rahoitustarpeisiin.

· Antamalla joustovaraa päättää, milloin rahoitustoimet toteutetaan ja mitä rahoitustekniikoita tai -välineitä käytetään, komissio pystyy pitämään kustannukset alhaisina ja toteutusriskin pienenä kaikkien EU-maiden edun mukaisesti.

Seuraavat vaiheet

Tämänpäiväisen ehdotuspaketin antamisen jälkeen komissio aikoo toteuttaa monipuolisen rahoitusstrategiansa pohjalta useita konkreettisia toimia. Näihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • Pääomamarkkinatakaajien verkoston perustaminen. Komissio aikoo perustaa päämarkkinatakaajien verkoston muiden vastaavien liikkeeseenlaskijoiden käytäntöjen mukaisesti. Verkoston tehtävänä on helpottaa huutokauppojen ja syndikoitujen transaktioiden tehokasta toteuttamista, tukea jälkimarkkinoiden likviditeettiä ja varmistaa, että EU:n velkainstrumentteja tarjotaan mahdollisimman laajalle sijoittajapohjalle. Hakulomake ja yleiset osallistumisehdot julkaistaan piakkoin.
  • Ensimmäisen vuotuisen lainanottopäätöksen (ja siihen liittyvän rahoituspäätöksen) ja ensimmäisen NextGenerationEU-rahoitussuunnitelman julkaiseminen. Komissio haluaa varmistaa avoimen viestinnän markkinoiden kanssa. Tämän vuoksi se hyväksyy ensimmäisen vuotuisen lainanottopäätöksensä ja julkaisee ensimmäistä rahoitussuunnitelmaansa koskevat tiedot ennen NextGenerationEU-välineeseen liittyvän lainanoton aloittamista. Lainanotto on tarkoitus aloittaa tänä kesänä, mutta ajankohta riippuu siitä, milloin kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet omia varoja koskevan päätöksen, jossa annetaan komissiolle valtuudet ottaa lainaa NextGenerationEU-välinettä varten. Lainanotto voidaan aloittaa heti, kun omia varoja koskeva päätös tulee voimaan. Rahoitussuunnitelmat päivitetään tämän jälkeen puolen vuoden välein.

Tausta

NextGenerationEU

NextGenerationEU on tärkein väline, jolla EU tukee elpymistä koronaviruspandemiasta. Välineen tavoitteena on tukea talouden elpymistä ja auttaa rakentamaan vihreämpi, digitaalisempi ja kestävämmällä pohjalla oleva tulevaisuus. EU sopi tästä välineestä osana yli 2 biljoonan euron (nykyhintoina) (1,8 biljoonaa euroa vuoden 2018 hintoina) elvytyspakettia, joka vaikuttaa myös vuosien 2021–2027 pitkän aikavälin talousarvioon.

NextGenerationEU-välineen keskeisenä osana on elpymis- ja palautumistukiväline, joka tarjoaa avustuksia ja lainoja uudistusten ja investointien tukemiseen EU-maissa ja jonka kokonaisarvo on 723,8 miljardia euroa nykyhintoina.

NextGenerationEU-välineestä myönnetään myös lisärahoitusta useisiin EU:n ohjelmiin. EU rahoittaa NextGenerationEU-välineen ottamalla lainaa pääomamarkkinoilta. Lainat maksetaan takaisin pitkällä aikavälillä vuoteen 2058 mennessä. Näin vältetään EU-maiden kansallisiin menoihin kohdistuvat välittömät paineet ja annetaan EU-maille mahdollisuus keskittyä elpymisen tukemiseen.

Helpottaakseen lainojen takaisinmaksua EU tutkii, voitaisiinko EU:n talousarvioon ottaa uusia omien varojen lähteitä nykyisten tulolähteiden lisäksi.

EU lainanottajana

Euroopan komissio, joka toimii lainanottajana EU:n puolesta, on pääomamarkkinoilla vakiintunut toimija. Komissio on 40 vuoden aikana toteuttanut useita lainaohjelmia EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden tukemiseksi.

Viime vuonna komissio aloitti lainanoton myös uutta, enintään 100 miljardin euron suuruista SURE-välinettä varten. SURE-välineellä autetaan suojelemaan työpaikkoja ja turvaamaan työllisyys. Tähän mennessä EU on hankkinut SURE-välineen varoista kolme neljäsosaa kuudella erittäin onnistuneella liikkeeseenlaskulla. Tämän ansiosta on voitu rahoittaa lainoja, jotka on myönnetty jäsenmaille erittäin edullisin ehdoin.

Kaikki nämä lainanantotoimet rahoitettiin back-to-back-periaatteella pääasiassa syndikoitujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuilla.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_1703

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
14. huhtikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto