Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote16. maaliskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Nettonollateollisuutta koskeva säädös: EU:sta puhtaiden teknologioiden valmistuksen ja vihreiden työpaikkojen koti

Tuulivoimaa

Komissio on tänään ehdottanut nettonollateollisuutta koskevaa säädöstä (Net-Zero Industry Act), jolla lisätään puhtaiden teknologioiden kotimaista valmistusta EU:ssa ja varmistetaan, että unionilla on hyvät valmiudet jatkaa siirtymistä puhtaaseen energiaan.  Puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti aloitteesta osana vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaa.

Säädöksellä vahvistetaan nollanettopäästöteknologioiden valmistuksen häiriönsietokykyä ja kilpailukykyä EU:ssa ja tehdään EU:n energiajärjestelmästä turvallisempi ja kestävämpi. Sillä luodaan paremmat edellytykset nollanettopäästöhankkeiden käynnistämiselle Euroopassa ja houkutellaan investointeja. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä unionin strateginen nollanettoteknologioiden valmistuskapasiteetti lähestyy tai saavuttaa vähintään 40 prosenttia unionin käyttöönottotarpeista. Näin nopeutetaan edistymistä EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastoneutraaliuteen siirtymisessä. Samalla parannetaan EU:n teollisuuden kilpailukykyä, luodaan laadukkaita työpaikkoja ja tuetaan EU:n pyrkimyksiä tulla energiariippumattomaksi.

Nettonollateollisuusasetuksessa – samoin kuin EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevassa säädösehdotuksessa ja sähkömarkkinoiden markkinarakenteen uudistuksessa – vahvistetaan selkeät eurooppalaiset puitteet, joilla vähennetään EU:n riippuvuutta erittäin keskittyneestä tuonnista. Covid-19-pandemiasta ja Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen aiheuttamasta energiakriisistä saatujen kokemusten perusteella sillä parannetaan osaltaan Euroopan puhtaan energian toimitusketjujen häiriönsietokykyä.

Ehdotetussa lainsäädännössä keskitytään teknologioihin, joilla edistetään merkittävästi hiilestä irtautumista vuoteen 2030 mennessä ja jotka ovat kaupallisesti saatavilla tai lähellä markkinoille tuloa. Näitä ovat seuraavat: aurinkosähkö ja aurinkolämpö, maatuulivoima ja merellä tuotettava uusiutuva energia, akut ja varastointi, lämpöpumput ja maalämpö, elektrolyysilaitteet ja polttokennot, biokaasu/biometaani, hiilidioksidin talteenotto, käyttö ja varastointi sekä verkkoteknologiat, kestävät vaihtoehtoisten polttoaineiden teknologiat, kehittyneet teknologiat energian tuottamiseksi ydinprosesseista, joissa polttoainekierto tuottaa mahdollisimman vähän jätettä, pienet modulaariset reaktorit ja niihin liittyvät parhaat luokan polttoaineet. Asetuksen liitteessä yksilöidyt strategiset nettopäästöttömät teknologiat saavat erityistä tukea, ja niihin sovelletaan 40 prosentin kotimaisen tuotannon vertailuarvoa.

Nettonollateollisuutta koskeva säädös perustuu seuraaviin pilareihin:

  • Edellytysten luominen: vähennetään hankkeiden käynnistämisestä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistetaan lupamenettelyjä. Etusijalle asetetaan   nettopäästöttömät hankkeet, joita pidetään keskeisinä EU:n teollisuuden häiriönsietokyvyn ja riippumattomuuden kehittämiselle
  • Nopeutetaan hiilidioksidin talteenottoa.
  • Markkinoille pääsyn helpottaminen: nettonollateknologioiden tarjonnan monipuolistamiseksi lisäämiseksi säädöksessä edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat huomioon nettonollateknologioiden kestävyyttä ja häiriönsietokykyä koskevat kriteerit julkisissa hankinnoissa ja huutokaupoissa.
  • Taitojen parantaminen.
  • Innovoinnin edistäminen.
  • Teollisuuskumppanuuksien luominen: säädöksen ansiosta lähes nettonollateollisuuskumppanuudet kolmansien samanmielisten maiden kanssa edistävät nettonollateknologioiden käyttöönottoa maailmanlaajuisesti.
  • Euroopan nettonollafoorumi seuraa edistymistä nettonollateollisuutta koskevan säädöksen tavoitteiden saavuttamisessa

Tukeakseen uusiutuvan vedyn käyttöönottoa EU:ssa ja sen tuontia kansainvälisiltä kumppaneilta peräisin olevaa tuontia komissio esittää tänään myös ensimmäiset hahmotelmansa Euroopan vetypankin rakenteesta ja tehtävistä. Tämä antaa selkeän signaalin siitä, että Eurooppa on vedyntuotannon paikka.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_1665     

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
16. maaliskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto