Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote16. maaliskuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

​​​​​​​Kriittiset raaka-aineet: turvattujen ja kestävien toimitusketjujen varmistaminen EU:n vihreää ja digitaalista tulevaisuutta varten

Komissio ehdottaa EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevaa säädöstä.

Komissio ehdottaa tänään kattavia toimia, joilla varmistetaan kriittisten raaka-aineiden turvattu, monipuolinen, kohtuuhintainen ja kestävä saanti EU:ssa. Kriittiset raaka-aineet ovat välttämättömiä monilla strategisilla aloilla, kuten nettonollateollisuuden, digitaaliteollisuuden, ilmailu- ja avaruusteollisuuden ja puolustuksen aloilla.

Kriittisten raaka-aineiden kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi, ja Eurooppa on vahvasti riippuvainen tuonnista, joka on usein peräisin yhdestä EU:n ulkopuolisesta maasta, jolla on lähes monopoliasema. EU:n on lievennettävä tällaisiin strategisiin riippuvuuksiin liittyviä toimitusketjuihin kohdistuvia riskejä talouden häiriönsietokyvyn parantamiseksi, kuten covid-19:n jälkeinen pula ja Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeinen energiakriisi ovat osoittaneet. Tämä voi vaarantaa EU:n pyrkimykset saavuttaa ilmasto- ja digitaalialan tavoitteensa.

Tänään hyväksytyt asetus ja tiedonanto kriittisistä raaka-aineista perustuvat sisämarkkinoiden ja EU:n ulkoisten kumppanuuksien vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin EU:n kriittisten raaka-aineiden toimitusketjujen monipuolistamiseksi ja niiden häiriönsietokyvyn parantamiseksi. Kriittisiä raaka-aineita koskevalla säädöksellä parannetaan myös EU:n valmiuksia seurata ja lieventää häiriöiden riskejä sekä parannetaan kiertotaloutta ja kestävyyttä.

Yhdessä sähkömarkkinoiden rakenneuudistuksen ja tulossa olevan nettonollateollisuutta koskevan säädösehdotuksen kanssa kriittisiä raaka-aineita koskevat tänään hyväksytyt toimenpiteet luovat suotuisan sääntely-ympäristön nettonollapäästöisille teollisuudenaloille ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle, kuten vihreän kehityksen ohjelman teollisuussuunnitelmassa ilmoitettiin.

Sisäiset toimet

Kriittisiä raaka-aineita koskeva säädös antaa EU:lle välineet, joilla varmistetaan kriittisten raaka-aineiden turvattu ja kestävä saanti EU:ssa pääasiassa seuraavin keinoin:

  1. Asetetaan selkeät toimintaprioriteetit: Kriittisten raaka-aineiden päivitetyn luettelon lisäksi säädöksessä luetellaan strategiset raaka-aineet, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan vihreiden ja digitaalisten tavoitteiden kannalta merkittävien teknologioiden sekä puolustus- ja avaruussovellusten kannalta ja joihin mahdollisesti kohdistuu toimitusriskejä tulevaisuudessa. Asetuksessa vahvistetaan selkeät viitearvot kotimaisille valmiuksille strategisten raaka-aineiden toimitusketjussa ja EU:n tarjonnan monipuolistamiseksi: 
  • vähintään 10 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta louhinnan osalta
  • vähintään 40 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta jalostuksen osalta
  • vähintään 15 prosenttia EU:n vuotuisesta kulutuksesta kierrätyksen osalta 
  • enintään 65 prosenttia kunkin strategisen raaka-aineen vuotuisesta kulutuksesta unionissa missä tahansa asiaankuuluvassa jalostusvaiheessa saa olla peräisin yhdestä ainoasta kolmannesta maasta.
  1. Luodaan turvatut ja häiriönsietokykyiset EU:n kriittisten raaka-aineiden toimitusketjut.
  2. Varmistetaan, että EU voi lieventää toimitusriskejä.
  3. Investoidaan tutkimukseen, innovaatioihin ja taitoihin.
  4. Suojellaan ympäristöä parantamalla kriittisten raaka-aineiden kiertoa ja kestävyyttä.

 

Kansainvälinen toiminta

Monipuolistetaan unionin kriittisten raaka-aineiden tuontia: EU:n on vahvistettava maailmanlaajuista yhteistyötään luotettavien kumppaneiden kanssa investointien kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi, kansainvälisen kaupan vakauden edistämiseksi ja sijoittajien oikeusvarmuuden vahvistamiseksi. 

Tämän vuoksi EU kehittää edelleen strategisia kumppanuuksia. Samalla täydennetään kaikin tavoin kansainvälisten kumppanuuksien Global Gateway ‑strategiaa.

 

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_1661

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

Tiedot

Julkaisupäivä
16. maaliskuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto