Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké16 mars 2023Representationen i Finland

​​​​​​​Råvaror av avgörande betydelse: Att säkerställa säkra och hållbara leveranskedjor för EU:s gröna och digitala framtid

Critical raw materials

Kommissionen föreslår i dag en rad åtgärder för att säkerställa EU:s tillgång till en säker, diversifierad, överkomlig och hållbar försörjning av råvaror av avgörande betydelse. Dessa råvaror är oumbärliga för en rad strategiska sektorer, bland annat nettonollindustrin, den digitala industrin, flyg- och rymdindustrin och försvarssektorn.

Efterfrågan på råvaror av avgörande betydelse förväntas öka drastiskt, och Europa är starkt beroende av import – ofta från monopolliknande leverantörer från länder utanför EU. EU måste minska riskerna för leveranskedjor i samband med sådana strategiska beroenden för att stärka sin ekonomiska motståndskraft. Detta har blivit tydligt av bristerna på råvaror av avgörande betydelse efter coronapandemin och under den energikris som bröt ut till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det kan äventyra EU:s insatser för att uppnå klimatmålen och de digitala målen.

Förordningen och meddelandet om råvaror av avgörande betydelse som antas i dag bygger på styrkorna och möjligheterna på den inre marknaden och EU:s externa partnerskap och har som syfte att diversifiera och stärka resiliensen i EU:s leveranskedjor för råvaror av avgörande betydelse. Akten om råvaror av avgörande betydelse förbättrar också EU:s kapacitet att övervaka och minska riskerna för störningar och stärker cirkulariteten och hållbarheten.

Tillsammans med reformen av elmarknadens utformning och det kommande förslaget till en rättsakt om nettonollindustri skapar dagens åtgärder för råvaror av avgörande betydelse en gynnsam regleringsmiljö för nettonollindustrier och den europeiska industrins konkurrenskraft, i enlighet med industriplanen i den gröna given.

Interna åtgärder

Akten om råvaror av avgörande betydelse ger EU verktyg för att säkerställa unionens tillgång till en säker och hållbar försörjning av råvaror av avgörande betydelse på olika sätt, bland annat följande:

 1. Fastställa tydliga prioriteringar för åtgärder: Utöver en uppdaterad förteckning över råvaror av avgörande betydelse fastställs i rättsakten en förteckning över strategiska råvaror som är av avgörande betydelse för teknik som är viktig för Europas gröna och digitala ambitioner och för försvarsrelaterade och rymdrelaterade tillämpningar, och som är utsatta för eventuella försörjningsrisker i framtiden.

I förordningen fastställs tydliga riktmärken för inhemsk kapacitet längs den strategiska leveranskedjan för råvaror av avgörande betydelse och diversifiering av EU:s försörjning:

 • Minst 10 procent av EU:s årliga förbrukning för utvinning.
 • Minst 40 procent av EU:s årliga förbrukning för bearbetning.
 • Minst 15 procent av EU:s årliga förbrukning för återvinning.
 • Högst 65 procent av unionens årliga förbrukning av varje strategisk råvara i något relevant bearbetningsskede kommer från ett enda tredjeland.
   
 1. Skapa säkra och motståndskraftiga leveranskedjor för råvaror av avgörande betydelse i EU.
 1. Säkerställa att EU kan minska riskerna för försörjningstryggheten.
 2. Investera i forskning, innovation och kompetens.
 3. Skydda miljön genom att förbättra cirkulariteten och hållbarheten hos råvaror av avgörande betydelse.


Internationellt samarbete

Diversifiera unionens import av råvaror av avgörande betydelse: EU måste stärka sitt globala engagemang med tillförlitliga partner för att utveckla och diversifiera investeringar och främja stabilitet i den internationella handeln och stärka rättssäkerheten för investerare.

Av denna orsak vidareutvecklar EU strategiska partnerskap. Samtidigt kompletteras Global Gateway-strategin för internationella partnerskap på olika sätt.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_1661

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
16 mars 2023
Upphovsman
Representationen i Finland