Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote3. toukokuuta 2023Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

​​​​​​​Korruption torjunta: tiukemmat säännöt korruption torjuntaan EU:ssa ja maailmanlaajuisesti

Korruption torjunta: tiukemmat säännöt korruption torjuntaan EU:ssa ja maailmanlaajuisesti

Komissio ehdottaa tänään uusia toimia, joilla tehostetaan korruption torjuntaa EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Näin se noudattaa sitoumusta, jonka puheenjohtaja von der Leyen antoi puheessaan unionin tilasta vuonna 2022. Komission tämänpäiväiset korruption torjuntaa koskevat ehdotukset ovat merkittävä virstanpylväs korruption torjunnassa sekä kansallisella että EU:n tasolla.

Komissio tehostaa nykyisiä toimiaan ja pyrkii ottamaan korruption ehkäisemisen entistä paremmin huomioon EU:n politiikkatoimien ja ohjelmien suunnittelussa. Lisäksi se tukee aktiivisesti EU-maiden toimia, joilla vahvistetaan korruptionvastaista toimintapolitiikkaa ja lainsäädäntöä. Vuotuisten oikeusvaltiokertomustensa avulla komissio myös seuraa korruptiontorjunnan kehitystä kansallisella tasolla, kartoittaa haasteita ja antaa EU-maille suosituksia.

Tänään ehdotettuihin toimenpiteisiin kuuluvat korruptiorikosten kriminalisointia ja seuraamusten yhdenmukaistamista EU:ssa koskevat uudet tiukemmat säännöt. Lisäksi otetaan käyttöön yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteydessä sovellettava erityinen pakotejärjestelmä. Sillä puututaan vakaviin korruptiotapauksiin maailmanlaajuisesti. Toimenpiteiden painopisteenä on ennaltaehkäisy ja sellaisen kulttuurin luominen, jossa korruptiota ei suvaita. Samalla vahvistetaan valvontaan liittyviä välineitä.

Tämänpäiväisten ehdotusten keskeiset osatekijät:

1) Tiedonanto korruption torjunnasta

Korruption vastainen EU:n verkosto kokoaa yhteen lainvalvontaviranomaiset, muut viranomaiset, alan toimijat, kansalaisyhteiskunnan ja muut sidosryhmät. Sen on määrä vauhdittaa korruption ehkäisemistä koko EU:ssa.

2) Tiukemmat säännöt korruption torjumiseksi

Komissio ehdottaa korruption torjuntaa koskevaa uutta direktiiviä. Ehdotuksella uudistetaan EU:n nykyistä korruptiontorjunnan oikeudellista kehystä:

a) Ehkäistään korruptiota ja luodaan lahjomattomuuden kulttuuri

b) Otetaan käyttöön yksi säädös, joka koskee kaikkia korruptiorikoksia ja niistä määrättäviä seuraamuksia

  • Yhdenmukaistetaan korruptiota koskevien rikosten määritelmiä siten, että ne kattavat lahjonnan lisäksi myös varojen väärinkäytön, vaikutusvallan väärinkäytön, virka-aseman väärinkäytön sekä oikeudenkäytön estämisen ja korruptiorikoksiin liittyvän laittoman vaurastumisen. Ehdotuksen mukaan EU:n lainsäädännössä säädettäisiin rangaistaviksi kaikki korruption vastaiseen YK:n yleissopimukseen perustuvat rikokset. Lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin korruptiota käsiteltäisiin yhdessä.

 

  • Kiristetään luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille määrättävien rikosoikeudellisten seuraamusten tasoa.

c) Varmistetaan korruption tehokas tutkinta ja sitä koskeva syytteeseenpano

3) Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pakotevälineistön laajentaminen kattamaan vakavat korruptiotapaukset

EU:n pakotteet auttavat saavuttamaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiset tavoitteet, joita ovat muun muassa rauhan säilyttäminen, kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen sekä demokratian, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien lujittaminen ja tukeminen. Tänään esitetyn ehdotuksen mukaan EU voi puuttua vakaviin korruptiotapauksiin maailmanlaajuisesti riippumatta siitä, missä ne tapahtuvat.  Ehdotus täydentää ja tehostaa EU:n sisäisiä ja ulkoisia korruption vastaisia välineitä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_2516       

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
3. toukokuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto