Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli9. kesäkuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Komissiolta Suomelle muistutuksia puutteista jätteitä koskevien EU-sääntöjen noudattamisessa

Komissio on tänään antanut Suomelle neljä muistutusta puutteista EU:n lainsäädännön noudattamisessa. Muistutusten mukaan Suomi ei ole kaikilta osin saattanut osaksi lainsäädäntöään jätevirtoja, kaatopaikkoja, jätehuoltoa eikä pakkauksia ja...

Jätevirtoja koskevat EU-säännöt

Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä direktiiviin (EU) 2018/849 sisältyvien muutosten mukaiseksi. Direktiivillä muutetaan romuajoneuvoista annettua direktiiviä 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annettua direktiiviä 2006/66/EY sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettua direktiiviä 2012/19/EU.

Romuajoneuvodirektiivin tavoitteena on estää ajoneuvoista syntyvää jätettä, lisätä materiaalien uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa sekä kohentaa ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheissa mukana olevien talouden toimijoiden ympäristönsuojelun tasoa.

Patteridirektiivillä pyritään parantamaan paristojen ja akkujen ympäristötehokkuutta ja niiden elinkaaren eri vaiheissa mukana olevien talouden toimijoiden ympäristönsuojelun tasoa.

Elektroniikkalaiteromudirektiivin tavoitteena on edistää kestävää tuotantoa ja kulutusta ehkäisemällä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ja edistämällä sen uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa sekä parantaa kaikkien tällaisten jätevirtojen elinkaaren eri vaiheissa mukana olevien talouden toimijoiden ympäristönsuojelun tasoa.

Komissio lähetti asiaa koskevan virallisen ilmoituksen Suomelle ja kuudelle muulle jäsenmaalle lokakuussa 2020. Komissio on nyt päättänyt lähettää näille maille perustellut lausunnot. Suomella ja muilla jäsenmailla on kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa asiat voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen.

Kaatopaikkoja koskevat EU-säännöt

Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä kaatopaikkoja koskevaan direktiiviin (EU) 2018/850 sisältyvien muutosten mukaiseksi.

Direktiivillä otetaan käyttöön kaatopaikalle sijoittamista koskevia rajoituksia. Niitä sovelletaan vuodesta 2030 alkaen kaikkiin jätteisiin, jotka soveltuvat kierrätykseen tai energian hyödyntämiseen.

Direktiivillä pyritään myös rajoittamaan kaatopaikalle sijoitettavan yhdyskuntajätteen osuus 10 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä ja otetaan käyttöön sääntöjä, joiden mukaisesti tavoitteet lasketaan. Lisäksi siinä edellytetään, että EU-maissa otetaan käyttöön kaatopaikalle sijoitetun yhdyskuntajätteen laadunvalvonta- ja jäljittämisjärjestelmä.

Komissio lähetti asiaa koskevan virallisen ilmoituksen Suomelle samoin kuin 12 muulle jäsenmaalle lokakuussa 2020. Komissio on nyt päättänyt lähettää näille maille perustellut lausunnot. Suomella ja muilla jäsenmailla on kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa asiat voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen.

Jätehuoltoa koskevat EU-säännöt

Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä jätedirektiiviä 2008/98/EY muuttavaan direktiiviin (EU) 2018/851 sisältyvien muutosten mukaiseksi.

Direktiivissä vahvistetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin sovellettavat vähimmäisvaatimukset ja lujitetaan jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevia sääntöjä.

Direktiivissä asetetaan myös yhdyskuntajätteen kierrätykselle uudet tavoitteet, joiden mukaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä olisi kierrätettävä. Tavoite kohoaa 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Komissio lähetti asiaa koskevan virallisen ilmoituksen Suomelle ja 16 muulle jäsenmaille lokakuussa 2020. Komissio on nyt päättänyt lähettää näille maille perustellut lausunnot. Suomella ja muilla jäsenmailla on kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa asiat voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen.

Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevat EU-säännöt

Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaan direktiiviin (EU) 2018/852 sisältyvien muutosten mukaiseksi.

Direktiivissä edellytetään EU-maiden toteuttavan toimenpiteitä, joilla ehkäistään pakkausjätteen syntymistä ja minimoidaan pakkausten ympäristövaikutukset.

Komissio lähetti asiassa virallisen ilmoituksen Suomelle samoin kuin 12 muulle jäsenmaalle lokakuussa 2020. Komissio on nyt päättänyt lähettää näille maille perustellut lausunnot. Suomella ja muilla jäsenmailla on kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa asiat voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_21_2743

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
9. kesäkuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto