Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli17. helmikuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio valmistautuu virusmuunnosten kasvavaan uhkaan

Euroopan komissio ehdottaa tänään välittömiä toimia, joilla EU varautuu koronavirusmuunnosten kasvavaan uhkaan. Covid-19-taudin torjumiseksi laaditaan uusi biouhkiin varautumista koskeva ohjelma.

Komission tänään ilmoittamat toimet liittyvät Maailman terveysjärjestön kautta tehtävään maailmanlaajuiseen yhteistyöhön ja rokotteita koskeviin maailmanlaajuisiin aloitteisiin. Ne luovat pohjaa Euroopan terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaiselle (HERA).

HERA perustuu tänään käynnistettyihin toimiin ja tarjoaa pysyvän rakenteen riskien mallintamiselle, maailmanlaajuiselle valvonnalle, teknologiansiirroille, toimitusketjujen riskien kartoitukselle, joustavalle valmistuskapasiteetille sekä rokotteiden ja lääkkeiden tutkimukselle ja kehittämiselle.

Covid-19-taudin torjumiseksi laadittava uusi ohjelma biouhkiin varautumiseksi (”HERA Incubator”) yhdistää tutkijat, biotekniikkayritykset, valmistajat, lainsäätäjät ja viranomaiset, joiden yhteisenä tavoitteena on havaita ja arvioida muunnoksia sekä kehittää ja tuottaa viruksen muunnoksiin mukautettuja rokotteita.

On tärkeää ryhtyä toimiin nyt, sillä uusia muunnoksia kehittyy edelleen ja rokotteiden tuotannon laajentamisessa on haasteita. Biouhkiin varautumiseksi laadittava uusi ohjelma toimii myös mallina, kun EU valmistautuu pitkän aikavälin terveysuhkiin.

Tänään ilmoitetut keskeiset uudet toimet liittyvät muunnosten havaitsemiseen, analysointiin ja arviointiin samoin kuin mukautettujen rokotteiden hyväksynnän nopeuttamiseen ja rokotteiden tuotannon lisäämiseen.

Uusia muunnoksia varten on tarkoitus kehittää erityisiä testejä. Tähän sekä viruksen genomin sekvensointiin varataan EU-rahoitusta yhteensä vähintään 75 miljoonaa euroa.

Muunnoksia koskevaan tutkimukseen ja tiedonvaihtoon varataan puolestaan 150 miljoonan euron rahoitus.

Covid-19-taudin kliinisiä tutkimuksia varten käynnistetään VACCELERATE-verkosto, johon osallistuu 16 EU-maata ja viisi assosioitunutta maata, muun muassa Sveitsi ja Israel. Verkoston tarkoituksena on vaihtaa tietoja ja ottaa kliinisiin tutkimuksiin asteittain mukaan myös lapset ja nuoret aikuiset.

Mukautettujen covid-19-rokotteiden lakisääteistä hyväksyntää on tarkoitus nopeuttaa vuotuisen influenssarokotusmallin pohjalta. Säännöksiä on tarkoitus muuttaa esimerkiksi siten, että mukautettu rokote voidaan hyväksyä aiempaa vähäisempien, Euroopan lääkevirastolle jatkuvaluonteisesti toimitettavien lisätietojen perusteella.

Myös covid-19-rokotteiden tuotantoa aiotaan lisätä. Keskeisiin toimiin kuuluu esimerkiksi ennakkohankintasopimusten saattaminen ajan tasalle tai uusien sopimusten tekeminen, jotta voidaan tukea uusien ja mukautettujen rokotteiden kehittämistä EU:n rahoituksella luotettavassa aikataulussa.

EU aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä valmistajien kanssa, jotta se voi seurata toimitusketjuja ja poistaa tuotannon pullonkaulat.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_641

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. helmikuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto