Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote9. joulukuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

Komissio: Tavoitteena työolojen parantaminen alustatyössä

Alustatyö

Euroopan komissio ehdottaa tänään useita toimia, joilla työoloja alustatyössä voidaan parantaa ja EU:ssa toimivien työtä välittävien digitaalisten alustojen kestävää kasvua tukea.

Uusilla säännöillä varmistetaan, että alustojen kautta työskentelevät pääsevät osallisiksi heille kuuluvista työntekijöiden oikeuksista ja sosiaalietuuksista. Työntekijät saavat lisää suojaa myös tilanteissa, joissa käytetään algoritmijohtamista eli hyödynnetään automatisoituja järjestelmiä esimiestyön apuna tai korvaajana.

EU:n yhteiset säännöt antavat entistä enemmän oikeusvarmuutta, jonka turvin työtä välittävät digitaaliset alustat pystyvät hyötymään kaikilta osin tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja sisämarkkinoiden tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista.

Digitaalisiin alustoihin perustuva talous kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta tekee töitä yli 28 miljoonaa EU:ssa asuvaa henkilöä, ja vuonna 2025 määrän uskotaan nousseen jo 43 miljoonaan. Valtaosa on aidosti itsenäisiä ammatinharjoittajia, mutta on arvioitu, että 5,5 miljoonaa henkilöä on luokiteltu virheellisesti itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi.

Vuosina 2016–2020 alustatalouden liikevaihto lähes viisinkertaistui arviolta kolmesta miljardista eurosta noin 14 miljardiin.

Tänään julkistettavaan komission pakettiin kuuluvat seuraavat osat:

  • Tiedonanto, jossa kerrotaan alustatyötä koskevista EU:n toimenpiteistä ja yleisestä linjasta. Toimenpiteiden täydennykseksi kansallisia viranomaisia, työmarkkinaosapuolia ja muita asiaankuuluvia toimijoita kehotetaan ryhtymään toimiin omalla hallintotasollaan. Tiedonannolla pyritään myös luomaan perusta korkealaatuista alustatyötä koskevien maailmanlaajuisten normien laadintatyölle.
  • Direktiiviehdotus työolojen parantamisesta alustatyössä. Direktiivissä ehdotetaan esimerkiksi toimia, joilla työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta työskentelevien henkilöiden ammattiasema saataisiin määriteltyä, sekä uusia oikeuksia työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille tilanteissa, joissa hyödynnetään algoritmijohtamista.
  • Ehdotus suuntaviivoiksi, joilla selkeytetään EU:n kilpailulainsäädännön soveltamista yksinyrittäjien työehtosopimuksiin, kun nämä pyrkivät kohentamaan työolojaan. Yksinyrittäjiin lukeutuvat myös työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta työskentelevät henkilöt.

Alustatyön työolojen parantamista koskevalla direktiiviehdotuksella pyritään varmistamaan, että työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta työskentelevien oikeudellinen ammattiasema vastaa sitä, miten heidän työnsä on tosiasiassa järjestetty. Direktiiviehdotuksessa luetellaan kriteerit, joiden perusteella määritellään, katsotaanko alustan olevan työnantaja. Jos kriteereistä vähintään kaksi täyttyy, alusta on oikeudellisesta näkökulmasta työnantaja. Alustan kautta työskentelevien henkilöiden on tällöin päästävä osalliseksi työntekijälle kuuluvista työntekijän oikeuksista ja sosiaalisista oikeuksista.

Työntekijöiksi luokitelluille henkilöille tämä tarkoittaa oikeutta vähimmäispalkkaan (jos sellainen on käytössä), työehtosopimusneuvotteluihin, asiallisiin työaikoihin, palkalliseen lomaan, parempaan suojeluun työtapaturmilta, työttömyys- ja sairausetuuksiin sekä vanhuuseläkkeen kerryttämiseen.

Alustoilla on oikeus kiistää tai riitauttaa työnantaja-asemansa, mutta silloin niiden on todistettava, ettei työsuhdetta ole.

Komission ehdottamilla selkeillä kriteereillä lisätään oikeusvarmuutta, vähennetään oikeudenkäyntikuluja ja helpotetaan liiketoiminnan suunnittelua.

Ehdotus suuntaviivoiksi EU:n kilpailulainsäädännön soveltamisesta

Komissio käynnistää tänään myös julkisen kuulemisen luonnosvaiheessa olevista suuntaviivoista, joiden aiheena on EU:n kilpailulainsäädännön soveltaminen yksinyrittäjien työehtosopimuksiin. Yksinyrittäjät ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka työskentelevät täysin itsenäisesti eivätkä työllistä muita. Suuntaviivoilla pyritään lisäämään oikeusvarmuutta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6605

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
9. joulukuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto