Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli3. kesäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Komissio järjestää toisen kuulemiskierroksen oikeudenmukaisesta vähimmäispalkasta

Komissio käynnistää tänään ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen toisen kuulemisen siitä, miten voitaisiin varmistaa oikeudenmukainen vähimmäispalkka kaikille työntekijöille EU:ssa. Kuulemisessa esitetään mahdollisia EU-tason toimintavaihtoehtoja...

Komissio käynnistää tänään ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen toisen vaiheen EU-tason kuulemisen, jossa etsitään keinoja varmistaa EU:ssa oikeudenmukainen vähimmäispalkka kaikille työntekijöille.

Ensimmäisellä kuulemiskierroksella, joka järjestettiin 14.1.–25.2.2020, komissio sai vastauksia 23:lta EU-tason työmarkkinaosapuolelta. Vastausten perusteella komissio tuli siihen johtopäätökseen, että EU:n lisätoimia tarvitaan.

Toisen vaiheen kuulemisasiakirjassa esitetään toimintavaihtoehtoja sen varmistamiseksi, että vähimmäispalkat asetetaan riittävälle tasolle ja että niillä suojellaan kaikkia työntekijöitä.

Työehtosopimusneuvotteluilla on tässä keskeinen rooli, kuten työmarkkinaosapuolten ensimmäisen vaiheen kuulemiseen antamissa vastauksissa korostetaan.

Komission pyrkimyksenä ei ole asettaa yhtenäistä eurooppalaista vähimmäispalkkaa eikä yhdenmukaistaa vähimmäispalkan asettamisjärjestelmiä.

Mahdollisia toimenpiteitä sovellettaisiin eri tavoin sen mukaan, mikä on kunkin jäsenvaltion vähimmäispalkan asettamisjärjestelmä ja miten sen suhteen on toimittu, kunnioittaen täysin kansallista toimivaltaa ja työmarkkinaosapuolten sopimusvapautta.

Sen varmistaminen, että kaikilla EU:n työntekijöillä on kohtuullinen toimeentulo, on olennaisen tärkeää koronakriisistä elpymisen sekä oikeudenmukaisten ja selviytymiskykyisten talouksien rakentamisen kannalta. Vähimmäispalkalla on tässä tärkeä rooli.

Vähimmäispalkalla on merkitystä sekä maissa, joissa on työehtosopimusten mukaiset vähimmäispalkat, että maissa, joissa vähimmäispalkka on lakisääteinen.

Kun vähimmäispalkka asetetaan riittävälle tasolle ottaen huomioon taloudelliset olosuhteet, se tukee heikossa asemassa olevia työntekijöitä ja auttaa säilyttämään sekä työllisyyden että yritysten kilpailukyvyn.

Työmarkkinaosapuolia pyydetään vastaamaan kuulemiseen 4. syyskuuta 2020 mennessä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_979

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
3. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto